Irteera profesionalak

Industria arloko enpresetan, bereziki, energia elektrikoa sortzeko, garraiatzeko eta banatzeko enpresetan, eta, ekipamendu elektrikoaren diseinu eta fabrikazioan ari direnetan. Zehazki zeregin hauetan:

  • Ekipo eta instalazio elektrikoen diseinua, eraikuntza, entsegua eta mantentzea
  • Energia berriztagarrietan oinarrituriko instalazioan diseinua eta operazioa
  • Kalitate, ekoizpen edo mantentze kontrolak

Ingeniaritza eta aholkularitza enpresetan:

  • Proiektuen Kudeaketa
  • Obren zuzendaritza
  • Segurtasun eta osasun azterlanak
  • Ingurumen eragina
  • Laneko arriskuen eta segurtasunaren arloko auditoretzak