I_gral gradu bikoitza

Gradu Amaierako Lana

Gradu Amaierako Lana proiektu, azterlan edo analisi bat da, 12 ECTS kreditu dituena eta graduaren amaieran egiten dena. Helburua da ikasketetan eskuratutako edukiak, gaitasunak eta trebetasunak garatzea eta sakontzea.Gradu Bikoitzean, bi gradu-titulu lortzen dituzunez, dagozkion bi GrALak egin beharko dituzu.

Gure enpresa laguntzaileetako batek proposatutako proiektu batean lan egingo duzu non Ingeniaritza Mekanikoaren eta Ingeniaritza Elektroniko Industrial eta Automatikoaren alderdi espezifikoak landuko diren.

Irakasle batek zure aurrerapenak orientatu eta gainbegiratuko ditu. Lana amaitzean, memoriak entregatu beharko dituzu, eta zure lana ebaluatuko duen epaimahai baten aurrean aurkeztu.

Kontsultatu izen-emateari, gaiei eta defentsari buruzko informazioa zure zentruaren webgunean (informazio hori ikastetxean matrikulatutako ikasleentzat bakarrik izango da eskuragarri).

I_TFG defendatutak Gradu Bikoitza Indus 22-23

Gradu Bikoitza: Ingeniaritza Mekanikoa + Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritza

2022-23an defendatutako GrALen zerrenda (Ind. Elektronikaren eta Automatikaren Ing.)

GRALEN IZENBURUA MOTA

Variability Model of a Train and Product Offer

Empresa

Validación y Verificación de un inversor de tracción

Empresa

Makina-erramintaren ingurunean datuak eskuratzeko eta tratatzeko behar den sentsorika eta azpiegituraren definizioa eta abiaraztea

Empresa

Verificación de diseño y análisis de la precisión de un sistema de monitorización de pérdida de espesor en estructuras metálicas basado en ultrasonidos (Ceit)

Empresa

Procesamiento automático de datos mediante Python para elevadores verticales

Empresa

Chatbot e inteligencia artificial para asistencia técnica

Empresa

IoT teknologietan oinarritutako informazio transmisio eta ikustaratze sistema baten sorrera

Empresa

Sistema de Detección de Credenciales de Ultrabajo Consumo

Empresa

 

2022-23an defendatutako GrALen zerrenda (Ing. Mekanikoa)

GRAL IZENBURUA MOTA

Product lifecycle processes: A Product Line Engineering approach

Enpresa
Integración de sistema de tracción en base a pila de hidrógeno para movilidad pesada Enpresa

Optimización de Excitatrices para máquina síncrona

Enpresa

Makinaren portaera termikoaren analisia eta azterketa-prozesuan behar den deoitasunerako beharrezkoa den egonkortasun termikoaren definizioa

Enpresa

Diseño de piezas para la protección de un sistema de monitorización de pérdida de espesor en estructuras metálicas en entornos offshore

Enpresa

Diseño de un elevador vertical de accionamiento hidráulico

GIE

Impacto y análisis económico de un Chatbot con inteligencia artificial para asistencia técnica

GIE

Garraio neumatikoan partikulak ateratzeko ekipoen diseinua

Enpresa

Mecanismo de Embrague Magnético de Alta Eficiencia Energética

Enpresa