I_gral gradu bikoitza

Gradu Amaierako Lana

Gradu Amaierako Lana proiektu, azterlan edo analisi bat da, 12 ECTS kreditu dituena eta graduaren amaieran egiten dena. Helburua da ikasketetan eskuratutako edukiak, gaitasunak eta trebetasunak garatzea eta sakontzea.Gradu Bikoitzean, bi gradu-titulu lortzen dituzunez, dagozkion bi GrALak egin beharko dituzu.

Gure enpresa laguntzaileetako batek proposatutako proiektu batean lan egingo duzu non Ingeniaritza Mekanikoaren eta Ingeniaritza Elektroniko Industrial eta Automatikoaren alderdi espezifikoak landuko diren.

Irakasle batek zure aurrerapenak orientatu eta gainbegiratuko ditu. Lana amaitzean, memoriak entregatu beharko dituzu, eta zure lana ebaluatuko duen epaimahai baten aurrean aurkeztu.

Kontsultatu izen-emateari, gaiei eta defentsari buruzko informazioa zure zentruaren webgunean (informazio hori ikastetxean matrikulatutako ikasleentzat bakarrik izango da eskuragarri).