Karguak

 • Zuzendaria: Mikel Urquijo Goitia
 • Idazkari akademikoa: Fernando Martínez Rueda
 • Gasteizko atalaren koordinatzailea: Miren Llona González
 • Historia Garaikidea Masterraren arduraduna: Fernando Molina Aparicio
 • Doktoradutza Programako arduraduna: Santiago De Pablo Contreras
 • Idazkari administratiboa: Ana Sierrasesumaga Sagarna

Batzorde Iraunkorra:

 • Nerea Aresti Esteban
 • Javier Díaz Freire
 • José Luis de la Granja Sainz
 • Josu Hernando Pérez
 • Félix Luengo Teixidor
 • Miren Llona González
 • Fernando Martínez Rueda (Idazkaria)
 • Pedro Novo López
 • Juan Carlos Pérez Alonso
 • Mikel Urquijo Goitia (Lehendakaria)