Kudeaketa tratamenduak

TG0023 - Laguntza psikologikorako zerbitzua

Arduraduna

Zure datu tratamenduaren arduraduna:

 • Identitatea: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. IFK: Q4818001B
 • Posta helbidea: Sarriena auzoa z/g. 48940 Leioa (Bizkaia)
 • Web orria: www.ehu.eus
 • Datuak babesteko ordezkariaren harremanetarako datuak: dpd@ehu.eus

Helburua

Zein helbururekin tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Datuen tratamenduaren helburua da laguntza eta arreta psikologikoa ematea hala eskatzen denean. Horrela, bada, behartuta zaude zure datu pertsonalak ematera laguntza psikologikoa izateko, horiek gabe ezinezkoa baita laguntza hori ematea. Datuak helburu terapeutiko, psikopedagogiko eta klinikoetarako baino ez dira erabiliko; hala ere, Osasun Psikologia Orokorra masterreko irakaskuntza jardueretan ere erabili ahal izango dira, baina horretarako, aldez aurretik baimena eskatu beharko dizute. Azken helburu horretarako, ez zaude behartuta zure datu pertsonalak ematera.

Zenbat denbora gordeko ditugu zure datuak?

Datuak gordeko ditugu zuk ezabatzeko eskatu arte eta, edozelan ere, errekurtsorako edo/eta erreklamaziorako epeak irekita dauden bitartean edo datu horiek beharrezkoak diren bitartean bildu zirenean zeuden helburuetarako.

Legitimazioa

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

Tratamenduaren legezko oinarria da adierazitako helburuetarako berariazko adostasuna eman duzula; profesionalek egingo dute, bere erantzukizunpean eta behartuta egonik sekretu profesionala gordetzera.

Bestalde, adierazi bezala, zure datuak irakaskuntzako helburuetarako ere erabili ahal izango dituzte profesionalek edo profesional horien ardurapeko ikasleek, baina batzuek zein besteek sekretu profesionala gordetzeko eginbeharra daukate. Edozelan ere, helburu horretarako, zure adostasuna eman beharko duzu.

Hala ere, jakinarazten dizugu adostasuna edozein unetan kentzeko eskubidea duzula, baina horrek ez duela inongo eraginik lehendik emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Hartzaileak

Nori jakinaraziko dizkiogu zure datuak?

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legeak agindu ezean.

Datu pertsonalak

Zein kategoriatako datuak tratatzen ditugu?

Honako kategorietako datuak tratatzen ditugu:

 • Babes berezidun datuak:
  • Osasuna
  • Bizitza sexualari edo sexu-orientazioari buruzko informazioa
  • Iritzi politikoa
  • Sindikatu bazkidetzari buruzko informazioa
  • Pentsamolde erlijiosoa
 • Identifikazioko datuak:
  • NAN / IFZ
  • Izen-abizenak
  • Helbidea (posta-helbidea, posta elektronikoa)
  • Telefonoak
 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak:
  • Egoera zibila
  • Familiari buruzko datuak
  • Jaioteguna
  • Jaioterria
  • Adina
  • Sexua
  • Nazionalitatea
  • ehu.data_processingmother-tongue
  • Ezaugarri fisikoak edo antropometrikoak
 • Gizarte-egoerari buruzko datuak:
  • Bizilekua
  • Zaletasunak / bizimodua
  • Zein elkartetako kide den
  • Esklusio egoera
 • Ekonomia eta finantza-arloari eta aseguruei buruzko datuak:
  • Sarrerak, errentak
  • Kredituak, maileguak, abalak
 • Ikasketei eta lanbideari buruzko datuak:
  • Prestakuntza eta tituluak
  • ehu.data_processing-professional-experience
  • Zein lanbide-elkargoetako eta elkartetako kide den
 • Enpleguari buruzko xehetasunak:
  • Kidegoa / eskala
  • Kategoria / maila
  • Lanpostuak
 • Merkataritza-arloko datuak:
  • Sorkuntza-lan artistikoak, literarioak, zientifikoak edo teknikoak

Eskubideak

Zein eskubide dituzu zure datuak ematean?

Edozein pertsonak dauka eskubidea jakiteko UPV/EHUn bere datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez.

Zure eskubidea da: zure datu pertsonalak atzitzea; datu okerrak zuzentzeko eskatzea, edo ezabatzeko eskatzea, batez ere datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak bildu zirenean zeuden helburuetarako.

Egoera jakin batzuetan, datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango duzu, eta halakoetan bakar bakarrik gordeko ditugu erreklamazioak egikaritzeko edo aldezteko.

Egoera jakin batzuetan, zure egoera partikularra dela eta, eskubidea izango duzu, edozein unetan, zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egiteko. UPV/EHUk datu pertsonalak tratatzeari utziko dio, noiz eta ez duen egiaztatzen arrazoi legitimo larriak daudela tratamenduari eusteko, edo balizko erreklamazioak aldezteko.

Zure eskubideak egikaritzeko, web gunean dituzu eskari orriak: https://www.ehu.eus/babestu

Era berean, informazioa duzu Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren web gunean.

Informazio gehigarria

www.ehu.eus/babestu