Klaustroa

idazkaritza-nagusia_klaustroa

Klaustroa

Irudia

Unibertsitateko Klaustroa unibertsitateko kideen ordezkaritzarako órgano gorena da. Bere eskumenen eremuan hartzen dituen erabakiek kide anitzeko beste órgano guztiak behartzeko indarra daukate.

Hauek dira Unibertsitateko Klaustroaren osakideak: errektorea (bera izango da burua), idazkari nagusia (klaustrorako Idazkaria izango da), gerentea eta 240 kide gehiago sektoreetan banatuta.