Estatutuak eta Arautegiak garatzeko Batzordea

Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegiak 39. artikuluak dioenez, hauexek dira bere eginkizunak: Estatutuak garatzeko arautegiak prestatzea eta arautegiei buruzko txostenak egitea, bai eta Estatutuetan zehaztutako batzordeek edo Gobernu Kontseiluaren batzorde ordezkariek tramitatu behar ez dituzten arautegi orokorrak ere.

Estatutuak eta Arautegiak garatzeko Batzordea - Osaera

Berezko kideak

  • Presidentea –Aitor Zurimendi Isla (Errektoreak izendatua)
  • Idazkaria – Miren Josune Pérez Estrada (Idazkari Nagusiak izendatua)

Ikastegietako dekanoak eta zuzendariak

  • Joseba Pineda

Sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendariak

  • Agustin Martínez Ibargüen

Irakasle eta Ikertzaile Langileak - IIP Doktore iraunkorrak

  • Carolina Rebollar 

Beste irakasle eta ikertzaileak

  • Patxi Azpillaga

Ikasleak

  • Markel Ferro Postigo

Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak  - AZP

  • Igor Usabiaga