Estatutuak eta Arautegiak garatzeko Batzordea

Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegiak 39. artikuluak dioenez, hauexek dira bere eginkizunak: Estatutuak garatzeko arautegiak prestatzea eta arautegiei buruzko txostenak egitea, bai eta Estatutuetan zehaztutako batzordeek edo Gobernu Kontseiluaren batzorde ordezkariek tramitatu behar ez dituzten arautegi orokorrak ere.

Estatutuak eta Arautegiak garatzeko Batzordea - Osaera

Berezko kideak

  • Presidentea –Pedro Maria Iriondo Bengoa (Errektoreak izendatua)
  • Idazkaria – Maite Uriarte Ricote (Idazkari Nagusiak izendatua)

Ikastegietako dekanoak eta zuzendariak

  • Joseba Pineda

Sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendariak

  • Asier Blas

Irakasle eta Ikertzaile Langileak - IIP Doktore iraunkorrak

  • Carolina Rebollar 

Beste irakasle eta ikertzaileak

  • Estitxu Garai

Ikasleak

  • Naroa Elorriaga

Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak  - AZP

  • Igor Usabiaga