Gipuzkoa

  • Donostiako Udalarekin negoziatzen jarraitzea, udalak araututa dauden denbora mugatuko aparkalekuetan (TAO) baldintza bigunagoak ezar ditzan.
  • Aparkalekuekin lotuta duela gutxi ezarri diren neurrien eragina ebaluatzea. Horrela, lortutako emaitzen arabera, aparkaleku-irizpideak ezarriko dira, eta irizpide horiek behin betikoagoak izango dira. Urtea amaitu baino lehen hartuko den lehenengo neurria hau izango da: Manuel Agud Querol egoitzaren aurrean dauden gainazaleko aparkalekuak eta Kimika eta Informatika Fakultateen artean dagoena ikasleek bakarrik erabili ahal izango dituzte.