Proyecto IKD GAZtE

IKD GAZtE TALDE MOTORRA OSATZEKO BEKA DEIALDIA

IKD GAZtE

IKD GAZtE gradu desberdinetako ikasleek autogestionatu, koordinatu eta dinamizatzen duten proiektua da eta UPV/EHUko Ikasleen eta Enplegagarritasunaren arloko Errektoreordetzak bultzatzen du.

 

1. BEKEN HELBURUA

IKD GAZtEren helburu nagusia Gipuzkoako Campuseko ikasleriaren ahalduntzea, aktibazioa, inplikazioa eta ekimen sena sustatzea da, hau da, ikasleria bere ikaskuntza prozesuaren protagonista bilakatzea eta inguru hurbilarekin erlazionatzea parte-hartze zuzenaren eta kultura ekintzailearen bidez.  

2. BALDINTZAK

 • 120 ECTS gaindituak izatea.
 • EGA izatea edo unibertsitateko ikasketak euskaraz egitea,
 • Astean 2 arratsalde libre izatea.

 

3. GARATU BEHARREKO FUNTZIOAK

Aukeratutako IKD Kideak,  gehienez10 ikaslez osatutako talde eragile batean barneratuko dira, Gipuzkoako Campuseko Zentro desberdinetako ordezkariak izango dituena. Funtzio nagusiak dira:

 • Ikasleekin egin beharreko mintegiak dinamizatzeko prestakuntza-ikastaroetan parte hartzea.
 • Ikasleek, irakasleek eta UPV/EHUko ordezkari instituzionalek osatutako Talde Mistoaren bilera instituzionaletan  parte hartzea.
 • Ekimen senaren ikaskuntza moduluaren birdiseinuan, dinamizazioan eta ebaluazioan parte hartzea.
 • IKD ereduaren tailerren eta sentsibilizazio kanpainen dinamizazioa.
 • Komunikazio zientifikoak eta posterrak prestaztea eta proiektua hedatzeko jardueretan parte hartzea (nazioarteko kongresuak, jardunaldiak eta topaketak).
 • Proiektuaren IKTn garapena eta edukien ekoizpena (bloga, sare sozialak).
 • Edukien eraketan eta proiektuko emaitza txostenetan parte hartzea.

4. BEKA MOTA ETA ZENBATEKOA

 • Gehienez hamar (10) beka kanpo praktikak egiteko.
 • Praktiken iraupena: 2019ko azarotik 2020ko maiatza-ekainera arte. (gehienez 7 hilabete)
 • Astean 12 ordu; 8 presentzialak eta 4 ez-presentzialak. Ordu presentzialak Ibaetako Campusean egingo dira, Pabiloian, Manuel Lardizabal, 2 (20018), Donostia.
 • Ikasleak jasoko duen zenbatekoa  1.890 euro (-%2 PFEZ) izango da. Gizarte Segurantzaren gastua UPV/EHUk hartuko du bere gain. Titulazio bakoitzean ezarritako irizpideen arabera ECTS ak amortizatu daitezke.

 

5. IZEN-EMATEA, HAUTAKETA  ETA BEKEN ESLEIPENA

Interesa duten pertsonek beren curriculuma bidali behar dute helbide honetara ikdgazte@ehu.eus eta gai bezala idatzi: “IKD Kideen Hautaketa / Selección de IKD Kide”.
Curriculumak bidaltzeko epea deialdi hau argitaratzen den hurrengo egunean hasten da eta 2019ko urriaren 31an amaitzen da.
2019 azaroaren 5ean onartutako eta kanporatutako pertsonen zerrenda argitaratuko da UPV/EHUren Praktikak eta Enplegua atarian.
Onartutako pertsonei elkarrizketa egingo zaie 2019ko azaroaren 6tik aurrera. Hitzorduak aurrez zehaztuko dira. Elkarrizketan funtzioak betetzeko profila balioetsiko da.
Hautaketaren emaitza UPV/EHUren Praktikak eta Enplegua atariko webgunean argitaratuko da.

Erabaki horren aurka aukerako berraztertzeko errekurtso aurkez daiteke hilabeteko epean, erabakia argitaratzen den egunetik kontatzen hasita, guztia Administrazio publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 legeak zehaztutakoaren babesean.

Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hilabeteren epean, erabaki argitaratzen denetik kontatzen hasita. Berraztertze errekurtsoa jarriz gero, ezin izango da administrazioarekiko auzi errekurtsorik jarri berraztertze errekurtsoaren  berariazko ebazpena eman edo presuntziozko ezespena gertatu arte.

 

 

 

Donostian, 2019ko urriaren 4an