Fibromialgia sindromea eta minaren nahasmendu funtzionalak

Fibromialgia sindromea eta minaren nahasmendu funtzionalak
Bartzelonako Ospitale Kliniko

Bartzelonako Ospitale Klinikoaren Fibromalgia Unitatea

- Emili Gómez Casanovas, Erreumatologiako eta Familia Terapiako espezialista.

- Xavier Torres Mata, Psikologia Klinikoko espezialista.

                           - Anna Arias Gassol, Terapia Okupazionaleko eta Ergonomiako espezialista.

                                    - Laura Salom Seminario, Fisioterapiako espezialista.

                                    - Antonio Collado Cruz, Unitatearen koordinatzailea.
 

 

PROGRAMA ANALITIKOA

  1.  Erdiko sentiberatasunaren sindromeetarako sarrera.

  2.  Fibromialgiaren epidemiologia eta beste sindromeekiko erlazioa.

  3.  Faktore genetiko, fisiko eta psikosozialen garrantzia, fibromialgia garatzean eta larriagotzean.

  4.  Fibromialgiaren mekanismo fisiopatologikoak.

  5.  Fibromialgia diagnostikatzea.

 1.  Sintomatologia
 2.  Azterketa fisikoa
 3.  Diagnosi irizpideak
 4.  Diagnosi diferentziala
 5.  Komorbilitateak
 6.  Ebaluazio klinikorako tresnak
 7.  Teknologia berrien ekarpena, azterketa osagarri gisa: biomarkagailuak.

 

  6.  Estrategia terapeutikoak fibromialgian.

 1.  Helburu terapeutikoak eta hezkuntza-neurri orokorrak.
 2.  Tratamendu farmakologikoa.
 3.  Tratamendu fisikoa eta ariketa.
 4.  Jokabide kognitiboko eta jokabide-eragileko tratamendua.
 5.  Terapia okupazionala: funtzioaren egokitzapena.
 6.  Estrategia alternatiboak.
 7.  "Imputs" periferikoen tratamendu lokala eta erregionala fibromialgian.
 8.  Diziplina anitzeko tratamendua, ezgaitzen duen min kronikoaren sindromean: fibromialgiari aplikatzea.

 

  7.  Fibromialgiaren eragina: familia, gizartea eta lana.

  8.  Gizartean onartzeko zailtasunak, eta gizartea antolatzea gaixotasunari aurre egiteko.