Ikerketa proyektuekiko txostenak

Biktimak


Famili barneko biolentzia


Drogak


Inguruneko Kriminologia


Segurtasun eza hautematea, delituari beldurra izatea eta delinkuentziaren prebentzioa


Krimen arloko politika eta jarduera penalak

Biktimologia eta justizia leheneratzailea