Ikerketa proyektuekiko txostenak

Ikerketa proiektuak eta txostenak

Azken urteetako ikerketa proiektu nagusiak

I. Ikerketa proiektuak deialdi lehiakorretan

- “La integración social del menor víctima a partir de una tutela penal reforzada” (2018-2020) (DER 2017-83329-R, AEI/FEDER,UE). Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: Ana I. Pérez eta Norberto De la Mata.

- “Culturas organizacionales e identificación de contextos de victimización primaria y secundaria en abusos sexuales en la iglesia, en clave de prevención y reparación victimal” (2018-2020) (DER2017-85269-C3-3, AEI/FEDER, UE). Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: Gema Varona Martínez.

- “Avances para la prevención temprana de la conducta antisocial: estudio longitudinal de factores predictores y moderadores de la conducta disruptiva en la infancia” (2015-2017), Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: Ana Isabel Vergara.

- “Adaptación del Derecho penal español al Derecho penal europeo” (2014-2017) (DER2013-43883-P), Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: José Luis de la Cuesta eta Norberto de la Mata.

Gainera, institutuko irakasleak beste erakunde batzuen proiektuetan ere aritu dira:

- Isabel Germán Mancebo doktoreak parte hartu du “El sufrimiento como principio epistémico: significación social, política y estética” (2016-2018) proiektuan. MINECO, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: Zamora/Reyes Mate.

- Gema Varona Martínez doktoreak parte hartu du “Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena” (2015-2017) proiektuan. MINECO, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa. IN: Carmen Juanatey.

II. Autonomia, foru eta toki erakundeek agindutako ikerketak

Kriminologiaren Euskal Institutuak (KREI) harreman egonkorrak ditu beste erakunde batzuekin, Eusko Jaurlaritzako sailekin bereziki (Giza Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzako Idazkaritza Nagusia, Segurtasun Saila, Lan eta Justizia Saila), eta hortik ere lan eta proiektu garrantzitsuak sortzen dira oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren alorretan.

Hona hemen azken hiru urteetan egin diren lan eta ikerketa nagusiak, erakundeen arabera zerrendatuak:

A) SEGURTASUN SAILAREKIN EGINIKO HITZARMENA. IN: JOSÉ LUIS DE LA CUESTA

- “Nuevas observaciones en radicalización islamista y NGJOV: sentando las bases de la identificación de perfiles” (2019). Ikertzailea: Isabel Germán Mancebo.

- “Investigación sobre violencia contra los ascendientes” (2015-2017). Ikertzaileak: Isabel Germán Mancebo eta Virginia Mayordomo Rodrigo.

- “Radicalización islamista. Fase 1” (2018). Ikertzailea: Isabel Germán Mancebo.

- “La explotación sexual en Euskadi” (2017). Ikertzailea: Isabel Germán Mancebo.

- “La predicción de la delincuencia” (2016). Ikertzailea: Isabel Germán Mancebo.

B) EUSKO JAURLARITZAKO HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILAREKIN EGINIKO HITZARMENA. ZUZENDARIAK: JOSÉ LUIS DE LA CUESTA ETA CÉSAR SAN JUAN GUILLÉN

- Gazte Justiziaren V. plana 2019-2022 egitea (2019). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

- Gazte Justiziari buruzko ebaluazioak eta txostenak (2018). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

- Genero indarkeriagatik kondenatutako pertsonen tratamendurako Gakoa programaren kanpo ebaluazioa (2017). IN: Gema Varona Martínez.

- Gazte Justiziari buruzko ebaluazioak eta txostenak (2016). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

- Atzera egitearen analisia gazte justizian (2016). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

- Gazte Justiziari buruzko ebaluazioak eta txostenak (2016). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

- Gazte Justiziari buruzko ebaluazioak eta txostenak (2016). IN: César San Juan. Ikertzailea: Estefanía Ocáriz Passevant.

C) ELKARLANEAN MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUAREKIN (GOGORA)

Artxibo pribatuetako audioetan jasotako tortura lekukotasunen digitalizazioa eta azterketa (2016). IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzaileak: Laura Pego Otero, Eva Martinez Magriña eta Raquel Pérez Méndez.

D) eusko Jaurlaritzako bakeGINTZA eta bizikidetzaRAKO idazkaritza nagusiak eskatuta

- “Justicia Restaurativa para victimizaciones graves dentro de la justicia penal y contextos prisionales: aprendizaje de modalidades innovadoras” (2019). IN: Gema Varona.

- “Caminando restaurativamente con víctimas de diferentes grupos terroristas” (2019). Zuzendariak: José Luis de la Cuesta Arzamendi eta Gema Varona Martínez. Ikertzaileak: Gema Varona, Virginia Mayordomo eta Alberto Olalde.

- Tratu txar eta tortura kasuen datu basea eguneratzea (2019). IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzaileak: Laura Pego Otero eta Raquel Pérez Méndez.

- “La construcción de la victimidad en medios digitales”. Eusko Jaurlaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza. 2018, IN: Varona Martínez.

- “Emociones y razones en las víctimas del terrorismo: derechos y deseos en relación con actitudes punitivas y restaurativas en victimizaciones terroristas” (Parte 1: 2017) (Parte 2: 2018). Zuzendariak: José Luis de la Cuesta Arzamendi eta Gema Varona Martínez. Ikertzaileak: Gema Varona, Virginia Mayordomo eta Alberto Olalde.

- Torturari buruzko Ikerketa Proiektua (2017): IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzaileak: Carlos Martín Beristain eta Laura Pego Otero.

- Ex post facto ikerketan lortutako emaitzen adierazpen grafikoa (2016). IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzaileak: Laura Pego Otero eta Raquel Pérez Méndez.

- “Investigación sobre víctimas de secuestro por organizaciones terroristas (1970)-1997): un enfoque narrativo sobre las dimensiones del impacto victimal y las claves para favorecer la recuperación” (2016). Zuzendariak: José Luis de la Cuesta Arzamendi eta Gema Varona Martínez. Ikertzaileak: Gema Varona, Virginia Mayordomo eta Alberto Olalde.

E) EUSKO JAURLARITZAKO OSASUN SAILAK ESKATUTA

- Azterlana: zehapenen ordezkapena administrazio alorrean, alkoholaren eta beste droga batzuen kontsumoarekin erlazionatutako gaietan bereziki (2019). IN: Xabier Arana.

- Apirilaren 7ko adikzioen eta droga mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzko 1/2016 Legearen garapenaren eta aplikazioaren prestakuntza azterlana (2018). IN: Xabier Arana.

- “Conocimiento de los elementos que determinan el tratamiento adecuado de la información sobre el consumo (responsable) de alcohol en los medios de comunicación” (2017). IN: José Luis de la Cuesta. Ikertzailea: Xabier Arana Berastegi.

- “Consumo de alcohol y violencia de género. Perspectiva de los y las profesionales del ámbito de las drogodependencias, jurídico y social” (2016). IN: José Luis de la Cuesta. Ikertzailea: Xabier Arana Berastegi.

F) ELKARLANEAN GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN

- 1960tik 2019ra indarkeriaren biktimak izan diren pertsonak aitortzeko eta laguntzeko erakundeek eginiko lana egiaztatzen duen dokumentazioa itzultzea Gipuzkoako erakundeei (2019). Zuz.: Francisco Etxeberia Gabilondo.

- 1960tik 2016ra indarkeriaren biktimak izan diren pertsonak aitortzeko eta laguntzeko Gipuzkoako Batzar Nagusiek eginiko ekintzei buruzko ikerketa (2018).  IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzailea: Laura Pego Otero.

- 1960tik 2016ra indarkeriaren biktimak izan diren pertsonak aitortzeko eta laguntzeko Gipuzkoako Lurralde Historikoan eginiko ekintza instituzionalen azterketa (2018). IN: Paco Etxeberria Gabilondo. Ikertzailea: Laura Pego Otero.

G) ERRENTERIAKO uDALAK ESKATUTA

- “Errenterian segurtasunaren eta bizikidetzaren alde lan egiteko estrategia parte hartzaileak” (2019). IN: Laura Pego Otero.

- “Errenteriako benetako eta hautemandako segurtasun gabezia: diagnostikoa eta jarduera plana” (2017-2018). Zuz.: J.L. de la Cuesta. Ikertzailea: Isabel Germán Mancebo.

H) NAFARROAKO GOBERNUAK ESKATUTA

- “Tortura eta tratu txarrak Nafarroan 1960-1978” (2019). Zuz.: Paco Etxeberria Gabilondo.

III. KREIko irakasle-ikertzaileen partaidetza beste proiektu batzuetan

Juan Aldaz Arregui ikertzaile nagusia da Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako proiektu honetan: “Asesoramiento para el desarrollo y despliegue del Plan de Evaluación del PDR 2014-2020 de la CAPV” (4 hilabeteko iraupena).

Gainera, 2016ko urtarrilaren 1etik, Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzarekin izenpetutako kontratu bidez, proiektu honen ikerketa taldean aritu zen: “Evaluación Ex Post Programa de Desarrollo Rural 2007-2013”, Eduardo Malagón irakasle doktorearen zuzendaritzapean. Proiektua 2016ko abenduaren 31n amaitu zen.

Bestetik, “Estudio sobre el impacto económico y social de los mercados de productores locales en el marco de una estrategia alimentaria para el territorio histórico de Gipuzkoa” izeneko proiektuan parte hartu du, Mirene Begiristain irakaslearen zuzendaritzapean, LANDAOLA Gipuzkoa Landa Garapen Elkarteen Federazioarekin izenpetutako kontratu bidez. Proiektuak 13 hilabete iraun zituen eta 2016ko maiatzaren 31n amaitu zen.

Enrique Echeburúa Odriozola Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia ikerketa talde finkatuko kidea da, Eusko Jaurlaritzak finantzatua 2016-2021 urteetarako.

Xabier Arana “Estudio de las pautas de consumo de cannabis en los Clubes Sociales de Cannabis y evaluación de su eficacia” proiektuaren ikerketa taldeko kide izan da. UPV/EHUko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Sailaren proiektua, 2015eko azaroaren 30etik 2016ko urtarrilaren 31ra garatu zena.

Iñaki Esparza “Víctima del delito y Derechos Fundamentales: Cómo mejorar su posición jurídica en España y en la Unión Europea” (2013-2016) proiektuaren ikerketa taldeko kidea izan da, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatua. Juan Luis Gómez Colomer irakasle doktorea izan zen ikertzaile nagusia. 

Gainera, “La tutela procesal de las víctimas de la violencia de género el estatuto de la víctima del delito” (2016-2018) ikerketa proiektuaren taldeko kide ere izan da, Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatua (IN: Andrea Planchadell irak. dok.).

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatutako beste bi proiektutan ere ari da: “Psicoanálisis del arbitraje: solución o problema en el actual paradigma de justicia” (2017-2020) (IN: Silvia Barona irakasle doktorea) eta “Avances en la incorporación de la prueba científica de ADN en el proceso penal y su aplicabilidad a otras ciencias forenses” (2015-2017) (IN: Mª José Cabezudo).

Azkenik, “ADR y Justicia ¿Globalización o localización. Proyecto PROMETEO II/2014/081 (2014-2017)” proiektuan ere parte hartu du, Valentziako Generalitatek finantzatua (IN: Silvia Barona irak. dok.).

Isabel Germán doktorea parte hartzen ari da “Sufrimiento social y condición de víctima: dimensiones epistémicas, sociales, políticas y estéticas” proiektuan, Madrilgo CCHS-CSIC zentroan garatzen ari dena, deialdi lehiakorren bidez finantzatua, ebaluazio agentziak ebaluatua eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak diruz lagundua.

Gainera, ÉVICT-2-Evidencia Cannabis Tabaco (2) eta ÉVICT 3 - Evidencia Cannabis Tabaco (3) proiektuetan aritu da, Tabakismoa Prebenitzeko Batzorde Nazionalaren proiektuak, 2016ko urtarrila eta ekaina artean eta 2017ko urtarrila eta ekaina artean garatuak, hurrenez hurren, eta Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioak finantzatuak.

Nazioarteko aditu gisa ere parte hartu du Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatutako “Western Criminal Policy Evolution In a World of Increasing Social Exclusion” proiektuan.