DEIALDI IREKIA: MATERIAL INFORMATIKOA ETA IKUS-ENTZUNEZKO MATERIALA DOAN EMATEA

Unibertsitateak doan emango die material informatikoa eta ikus-entzunezko materiala Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten irabazi asmorik gabeko fundazioei, elkarteei eta entitate sozialei, horiek eskaera egin eta jarraian adierazten den prozedura bete ondoren.

IZAPIDETZEA: