INFORMACION_GESTION_BIENES_DERECHOS

Ondasun higiezinen eta eskubideen gestioa

Ondare zerbitzuak unibertsitate jabari publikodun ondasun higiezinen inguruko espedienteen tramitazioa du ardura, bai eta ondasunen ingurukoak ere, afekzioa, desafekzioa edo desatxikipenak gauzatzeko eragiketak eginik. Espediente hauek eskuratze, gestio eta baliatzeko eragiketetan multzokatu ahal dira, bai dohainik edo kostu bidez. Jabari publikoko ondasun higiezinak baliatzeko gaitasuna hirugarrenei ematen dien titulua nagusiki baimen edo emakida erregimenekoak dira, zerbitzu honek tramitazio honetan parte hartuz. Halaber, zerbitzu honi dagokio Unibertsitateari ondarearen eremuan dagozkion ahalmenak izapidetzea, kasu honetan aplikatu beharreko araudiaren arabera.

Ondasun higiezin eta eskubideen gestioaren arloan aplikagarri den arautegi nagusia ondokoa da: