XSLaren edukia

Ikerketa-ildoak

 • Antibiotikoen analisi farmakozinetikoa/farmakodinamikoa.
 • Antibiotikoen farmakozinetika klinikoa.
 • Askapen eraldaturako modu farmazeutikoak diseinatzea
 • Azterlan funtzional farmakologikoak nerbio-sistema zentralean: gaixotasun neurologiko eta psikiatrikoen animalia-ereduak.
 • Bio-antzeko botikak legeztatzea.
 • Botika berrien eraginkortasunaren eta segurtasunaren azterketa sistematikoak eta meta-analisiak.
 • Botikekin egiten diren saiakuntza klinikoen ebaluazioa.
 • Botiken analisi farmakoekonomikoa egitea eta botikak aukeratzea
 • Botiken garapen-fase guztietako erlazio farmakozinetiko eta farmakodinamikoak.
 • Burmuin normal eta patologikoen errezeptoreak seinaleztatzea, hil ondoren.
 • Candida biomintzei aurka egiteko mikrobioen kontrako jarduera
 • Depresioaren aurkakoak izan daitezkeen molekula berriak ebaluatzea.
 • Dosifikatzeko moduen kalitatea kontrolatzea
 • Drogen neurobiologia eta neuropsikofarmakologia: mendetasuna sortzeko ahalmena eta ahalmen terapeutikoa.
 • Ebaluazio biofarmazeutikoa eta farmakozinetikoa.
 • Ebaluazio farmakoterapeutikoa.
 • Eredu misto bayesiar eta maiztasunezkoen bidezko tratamendu psikofarmakologikoen eraginkortasun konparatiboa.
 • Farmakoekonomia.
 • Farmakoepidemiologia. Botiken erabilerari buruzko azterlanak.
 • Farmakogenetika.
 • Farmakozaintza eta botiken segurtasuna.
 • Farmakozaintza eta farmakoepidemiologia.
 • Farmakozinetika klinikoa.
 • Garuneko mikrodialisia esperimentazioko gizakietan eta animalietan.
 • Ikerketa klinikoen monitorizazioa.
 • Lagin biologikoetan botikak analizatzeko teknikak.
 • Lagin biologikoetan botikak kuantifikatzeko teknika analitikoak prestatzea eta baliozkotzea.
 • Lipido-nanopartikulak nekez disolbatzen diren botikak emateko sistema gisa.
 • Material farmako-terapeutikoak emateko teknologia berriak.
 • Mikropartikula- eta nanopartikula-sistemen bidezko entzima-terapia.
 • Mikropartikulak eta nanopartikulak, peptidoen eta proteinen txertoak jartzeko sistema gisa.
 • Modelizazio- eta simulazio-teknikak aplikatzea botikak egiteko etapa guztietan.
 • Neoplasien kontrako kimioterapiaren farmakogenetika.
 • Neurofarmakologia eta psikofarmakologia.
 • Neurotransmisio-sistema monoaminergikoak gaixotasun mentaletan.
 • Psikiatriako saiakuntza kliniko kontrolatuetako emaitzak ebaluatzea, eredu lineal orokortu mistoen bitartez.
 • Saiakuntza klinikoetan aplikatzeko estatistikak eta data management.
 • Seinaleztapen zelularraren mekanismoak depresioaren kontrako botiken ekintzan.
 • Sistema kanabinoide endogenoa gaixotasun mentaletan.
 • Tabakoa erretzeko ohitura kentzearen inguruko farmakogenetika.
 • Terapia genikorako nanopartikulak garatzea.
 • Zelula bizien mikrokapsulatzea.

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak