Praktikak

master-practicas-contaminacion-toxicologia-ambientales

Ez dago practicumik, baina ikasleek hala eskatzen badute lankidetza-hitzarmenak sina daitezke curriculumaz besteko praktikak egiteko hurbileko laborategi edota enpresetan.

20 kreditudun MAL ikerketa-lana da, eta masterraren irakaskuntzari lotutako ikerketa-taldeetako batean egiten da.

XSLaren edukia

Hitzarmena duten erakunde laguntzaileak

  • Garbiker
  • Grupo Biodegradación y Bioremediación de la Universidad de Barcelona (GBB-UB)

XSLaren edukia

Praktikak eskaini nahi dituzten erakundeak

Ordu kopurua : Gutxienez 150 ordu

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo hauetara : Etxebarria Loizate, Nestor

XSLaren edukia

Iradokizunak eta eskaerak