TITULACIONES-PROPIAS-Normas-procedimiento-Indice

Berezko ikasketen arlorako prozedura arauak

2023/2024 ikasturtea

I. TITULUA.- BEREZKO TITULUAK

I. KAPITULUA. IZENA EMATEA, HAUTAKETA ETA MATRIKULA

I. ATALA: IZENA EMATEA ETA HAUTAKETA

II. ATALA: MATRIKULA ETA PREZIO PUBLIKOAK

II. KAPITULUA: EBALUAZIOA ETA KREDITUAK AITORTZEA

I. ATALA: EBALUAZIOA

II. ATALA: KREDITUAK AITORTZEA

III. KAPITULUA. BEREZKO TITULUAK ETA ZIURTAGIRIAK EMATEA

I. ATALA: TITULUAK EMATEA

II. ATALA: ZIURTAGIRIAK EMATEA

II. TITULUA.- UNIBERTSITATE HEDAKUNTZAKO IKASTAROAK-KURTSOAK

Xedapen indargabetzailea

Azken xedapenetatik lehenengoa