Gradu amaierako lana (GRAL). Erizaintzako Gradua (Donostia)