2015

Ariztimuño Lopez, B., "Euskara arkaikoko adizki jokatuen corpusa: zer, nola eta zertarako", Monumenta Linguae Vasconum. II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/13.

Ariztimuño Lopez, B. & J. A. Lakarra, "Advances in the (internal) reconstruction of Proto-Basque: Typological comparison and the grammaticalization theory", 22nd International Conference on Historical Linguistics, Napoli, Italia, 2015/07/29.

Bilbao, G., "1791n Baionan euskaraz argitaraturiko bi liburuxka Logroñoko Inkisizioaren txostenetan", Monumenta Linguae Vasconum. II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz. 2015/05/13.

Bilbao, G., "Mitxelenarenera hurbiltzeko bide bat: www.ehu.eus/koldomitxelena",  Koldo Mitxelenari, esker onaren agiri. Jardunaldi akademikoak: Euskalaritza Mitxelenak zabalduriko bideetatik, Vitoria-Gasteiz, 2015/12/03.

Egurtzegi, A., "The role of prosodic prominence in Basque aspirate distribution", 37th annual conference of the German Linguistics Society, Leipzig, Alemania, 2015/3/5.

Egurtzegi, A., "[õ] sudurkarituaren igoera ekialdeko euskalkietan", Ikergazte: Nazioarteko ikerketa euskaraz, Durango, 2015/5/13.

Egurtzegi, A., "Fonetikan oinarrituriko euskararen fonologia diakroniko baterantz", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/5/13.

Egurtzegi, A., "Anticipatory distant ‘voicelessness' assimilation in Basque", 22nd International Conference on Historical Linguistics, Napoli, Italia, 2015/7/27-31.

Egurtzegi, A., "The evolution of the different distributions of contrastive vowel nasalization in Basque", 2nd Edinburgh Symposium on Historical Phonology, Edimburgo, 2015/12/3-4.

Egurtzegi, A., "Basque accentuation: From word-level to phrase-level and back", 1st  International Workshop on Basque-Japanese and Neighbouring Languages, Vitoria-Gasteiz, 2015/12/14-16.

Etxagibel, J., "Hizkuntz irizpideez XVII. mendeko Lapurdiko Eliz-agirietan, eta haietan bildutako zenbait zertzelada garaiko autoreen gainean", Monumenta Linguae Vasconum. II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/13.

Gómez López, R., "Problemas terminológicos en gramáticas antiguas: algunos ejemplos de gramáticas vascas", 1st International Workshop on Basque-Japanese and Neighbouring Languages, Vitoria-Gasteiz, 2015/12/14.

Gómez López, R., G. Bilbao Telletxea "Euskal Testu Zaharren Bilduma Berria: zaharrak berri", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/13.

Gómez López, R., "Terminologia arazo batzuk euskal gramatika zaharretan", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/13.

Krajewska, D., "Basque subordinate clauses: a diachronic study", 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden, Holanda, 2015.

Krajewska, D., "Head-initial constructions in a head-final language: the cases of Basque nominal phrases", 22nd International Conference on Historical Linguistics, Napoli, Italia, 2015/07/27.

Krajewska, D. & E. Santazilia, "Materraren Doctrina Christianaren edizio kritikorantz: eginak eta egitekoak", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/14.

Krajewska, D., "Modifikatzaile izenaren atzetik doazenez edo hitz ordena (ez hain) zaharraz", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/15.

Manterola, J., "The grammaticalization of Basque articles in adpositional phrases: why Basque is not an exception", 22nd International Conference on Historical, Napoli, Italia, 2015/07/27.

Manterola, J., "Ikerketak euskal etimologiagintzan", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/15.

Manterola, J., "D-elementuak berreraikitzearen ondorioak", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/14.

Martínez Areta, M., "Latin and Romance Influence on the Basque Verbal Morphosyntax", 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden, Holanda, 2015/9/3.

Padilla-Moyano, M., "Zubereraren aditz sistemaren diakroniaz zenbait ohar", Monumenta Linguae Vasconum. II Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05.

Padilla-Moyano, M., "Le gascon et la naissance d'une nouvelle classe verbale en basque oriental», 7en Obrador de Linguistica Occitana, Munchen, Alemania, 2015/7/6-8.

Padilla-Moyano, M., "Contact-induced change and the emergence of a new verbal class in Eastern Basque». 22nd International Conference on Historical Linguistics, Napoli, Italia 2015/07/27-31.

Padilla-Moyano, M., "From contact induced change to language identity in Souletin Basque», 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea. Leiden, Holanda, 2015/09/2-5.

Padilla-Moyano, M., "Il faut fare puny ce miracle tourmant. Le français régional dans les manuscrits basques des XVIIIe et XIXe siècles», DiachroVII. Le français en diachronie. U. Sorbonne Nouvelle (Paris), 2015/02/5-7.

Reguero, U., "Goi-nafarreraren azterketan sakonduz: periodizazio baterako langaiak", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/15.

Reguero, U., "*-i- eta *eradun aditz laguntzaileen erabilera goi-nafarreraz: gogoetak eta proposamen berria N-N-N saileko aditz laguntzaileez", 1st InternationalWorkshop on Basque-Japanese and Neighbouring Languages, 2015/12/14.

Ruiz Arzalluz, I., "Un fingido escrito de Terencio a cargo de Andrea Biglia", VI Congreso internacional de Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Alcañiz (Teruel), 2015/10/19-24.

Ruiz Arzalluz, I.,  "Un'ipotesi sui prefazi al De viris illustribus di Petrarca", Attorno a Petrarca, Bolonia, Italia, 2015/05/14.

Ruiz Arzalluz, I., "Historia de los textos: algunos casos de transmisión extravagante", III Congreso nacional Ganimedes, Vitoria-Gasteiz, 2015/03/11-13.

Urgell, B., "Euskararen historia", Koldo Mitxelenari, esker onaren agiri. Jardunaldi akademikoak: Euskalaritza Mitxelenak zabalduriko bideetatik, Vitoria-Gasteiz, 2015/12.

Zuloaga, E., "Bizkaiko euskararen barne-egituraketaz", Monumenta Linguae Vasconum. II. jardunaldiak, UPV/EHU, Vitoria-Gasteiz, 2015/05.

Zuloaga, E., B. Ariztimuño, J. Manterola, "Mikoletaren edizioaz", Monumenta Linguae Vasconum II. Jardunaldiak, Vitoria-Gasteiz, 2015/05/13.