LINEAS_INVESTIGACION

Ikerketa-ildoak

 • Depresioa, eskizofrenia, droga-menpekotasuna edo beste gaixotasun neuropsikiatrikoren bat pairatu duten pertsonen garunean, postmortem, neurotransmisoreentzako hartzaile eta hauen zelula-barneko seinaleztapenaren azterketa molekular eta funtzionala.
 • Neurohartzaileen azterketa glia jatorriko giza tumoreetan.
 • Neurotrasmisoreentzako hartzaileen berezko aktibitatearen ikerketa eta alderantzizko agonista diren zenbait medikamenturen azterketa.
 • Medikamentu antidepresiboek eta antipsikotikoek epe luzera duten eragin mekaniskoaren in vivo ikerketa.
 • Eragin antidepresiboa indartzeko eta bizkortzeko estrategia berrien bilaketa, animali-ereduetan oinarrituta.
 • Psikofarmakoak denbora luzez hartzeak eragindako erregulazio epigenetikoen ondorioak.
 • Psikofarmako mailen monitorizazioa garunean eta maila hauek eragin terapeutikoarekin duten erlazioa.
 • Genomika funtzionala eta Proteomikaren bidez, gaixotasun psikiatrikoetarako diagnosi-markatzaile eta itu terapeutikoen bilaketa.
 • Gaixotasun neuropsikiatrikoen animalia eredu transgenikoen azterketa molekular, biokimiko eta neuro-garapenaren portaerazkoak.
 • Portaera suizidarekin erlazionaturiko polimorfismo genetikoen bilaketa.
 • Sintomatologia psikotiko, negatibo eta kognitiboaren oinarri biologikoak.
 • Eskizofreniarekin erlazionaturiko eskasia kognitiboaren tratamendua.
 • Gaixotasun mentaletan neuroinflamazioak duen eginkizuna. Gaixotasun inflamaorioetan agertzen den sintomatologiaren mekanismoak.
 • Gaixotasun mentaletan egon daitezkeen izaera eta egoeran markatzaile periferikoak.
 • Ebaluazio kognitiboetarako gailu teknologikoen diseinua.