Ikerketa-ildoak

Líneas de investigación

  • Bektore ez-biralen garapena terapia genikorako: aplikazioa begietako gaixotasunetan (X kromosomari lotutako gaztaroko erretinoskisia), gaixotasun metabolikoetan (Fabry-ren gaixotasuna), eta gaixotasun kutsakorretan (hepatitis C).
  • Mikro eta nanopartikulez osatutako sistemen garapena farmakoak administratzeko. Ebaluazio biofarmazeutikoa eta farmakozinetikoa
  • Farmako berrien analisi farmakozinetikoa: farmakoen kuantifikazioa lagin biologikoetan, populazio farmakozinetika
  • Analisi farmakozinetiko/farmakodinamikoa antibioterapian: aplikazioa profilaxi kirurgikoan, gaixo larrietan, gorputzez kanpoko iraizketa tekniketan,…
  • Sendagaien ebaluazio farmakoterapeutikoa eta farmakoekonomikoa. Arreta farmazeutikoa paziente polimedikatuetan.
  • Sendagai bioteknologikoen legezko erregulazioa. Bioantzekoak.

Líneas de investigación
Expresión de proteína verde fluorescente en la retina de ratas tratadas con nanopartículas lipídicas (Delgado et al., Hum Gene Ther, 2012)