Albiste eta ikastaroak

IVAPeko IKASTAROAK: ADMINISTRAZIOA ETA KONPETENTZIA DIGITALAK (Martxoan)

Lehenengo argitaratze data: 2024/01/11

Behean aipatzen diren prestakuntza ikastaroetan izena emateko epea zabalduko da Langilearen Atarian urtarrilaren 12an:

 • Procedimiento Administrativo Común en la Ley 39/2015. Gazteleraz.
 • MÓDULO I: LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ENTIDADES PÚBLICAS: VISIÓN GENERAL. Gazteleraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 2.5 NETIKETA: SAREKO PORTAERA. BITARTEKO MAILA. Euskaraz.
 • COMPETENCIA DIGITAL: 2.5 NETIQUETA: COMPORTAMIENTO EN RED. NIVEL INTERMEDIO. Gazteleraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.4 PROGRAMAZIOA. OINARRIZKO MAILA. Euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.4 PROGRAMACIÓN. NIVEL BÁSICO. Gazteleraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 5.2 BEHARRIZANAK IDENTIFIKATZEA ETA KONPONBIDE TEKNOLOGIKOAK EMATEA. BITARTEKO MAILA. Euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 5.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y RESPUESTAS TECNOLÓGICAS. NIVEL INTERMEDIO. Gazteleraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 3.3 EGILE-ESKUBIDEAK ETA JABETZA INTELEKTUALEKO LIZENTZIAK. BITARTEKO MAILA. Euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 3.3 DERECHOS DE AUTOR Y LICENCIAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. NIVEL INTERMEDIO. Gazteleraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 1.2 EVALUAR DATOS, INFORMACIÓN Y CONTENIDO DIGITAL. NIVEL INTERMEDIO. Gazteleraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 1.2 DATUAK, INFORMAZIOA ETA EDUKI DIGITALA EBALUATZEA. BITARTEKO MAILA. Euskaraz
 • KONPETENTZIA DIGITALA: 2.3 TEKNOLOGIA DIGITALAK ERABILIZ HERITARREK PARTE HARTZEA.BITARTEKO MAILA. Euskaraz
 • COMPETENCIA DIGITAL: 2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DIGITALES. NIVEL INTERMEDIO. Gazteleraz

Deialdiak zabalik egongo dira 2024/01/12tik 2024/01/23ra bitartean.

Izena Langilearen Atarian eman behar da.

BANNER_BUZON_SUGERENCIAS_PAS_FORMACION

Portal de personal

Cursos G9