Unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako langileen laneko gogobetetzea

 

Programa

EHUn lan AZP/PAS UPV/EHUk unibertsitateko administrazio eta zerbitzuetako langileen laneko gogobetetze-maila baloratzeko inplementatutako programa da. Ikastetxeei atxikitako AZP osoari egindako inkesta baten bidez, unibertsitateak helburu bikoitza lortu nahi du: alde batetik, baliozko ebidentzia lortzea, Akreditazio Instituzionaleko eta Titulazioak Egiaztatzeko prozesuek AZPen asebetetze-mailari dagokionez ezartzen dituzten egungo eskakizunei erantzuteko; eta, bestetik, zentroetako zuzendaritzak informazio egokia izatea, kontuan hartzekoa dena.

Metodologia

Maiztasuna: bi urtean behin, urte bakoitietan

Data: ekaina

Lagina: UPV/EHUko Administrazio eta Zerbitzuetako langileak – Kontratua indarrean dutenak – Zentro propioren bati atxikita

Sistema: online inkesta (Encuestionafácil), posta indibiduala bidalita

Galdetegia

Testuinguruari buruzko galderen ondoren (sexua/generoa, adina, antzinatasuna, kategoria eta atxikitze-zentroa), galdetegiak 40 galdera ditu, sei multzotan banatuta, eta balorazio orokorreko azken galdera bat. Gainera, inkestak aukera ematen du inkestatuak askatasunez hitz egiteko, iradokizun- eta oharpen-gune baten bidez.

Inkestaren bloke zentralek honako hauek jasotzen dituzte: irakasle eta ikertzaileen gogobetetasuna garatutako eguneroko lanarekin (6 galdera); interakzioa unibertsitatea osatzen duten beste taldeekin (7); sustapena, motibazioa eta lana aitortzea (7); laguntza-zerbitzuak, baliabideak eta eskura dauden azpiegiturak (10); Sailak eta/edo zentroak gauzatutako lidergoa (4); eta UPV/EHUko plan estrategikoak ezartzeko garatutako politika instituzionala (6 galdera).

1., 3., 4. eta 5. blokeetako galderen balorazio-sistema "ez nago batere ados"/"ez nago ados"/"hala nola"/"nahiko ados nago"/"erabat ados nago" da. "Ez daki/Ez du erantzuten" aukeraz gain, "desegokia" aukera gehitu da. Beste talde batzuekiko interakzioei buruzko blokeko galderen kasuan, eskala "oso txarra"/"txarra"/"erregularra"/"ona"/"oso ona" da, "Ez daki/Ez du erantzuten" eta "desegokia" aukerez gain. Eta erakunde-politikari buruzko blokeko galderen aukerak "baliogabea"/"baxua"/"ertaina"/"altua"/"oso altua" dira, eta, era berean, "Ez daki/Ez du erantzuten" eta "desegokia" erantzun daiteke.

Sei blokeen ondoren, parte-hartzaileak unibertsitatean egindako lanarekin duen gogobetetasunari buruzko balorazio orokorra egiten da. Erantzun hori "ez nago batere ados"/"ez nago ados"/"hala nola"/"nahiko ados nago"/"erabat ados nago" gisa baloratzen da, bai eta "desegokia" eta "Ez daki/Ez du erantzuten" gisa ere.

Galdetegia amaitu aurretik, karaktere-mugarik gabeko espazio ireki bat eskaintzen da, parte-hartzaileak bere lana hobetzeko egokitzat jotzen dituen iradokizunak eta oharrak adieraz ditzan.

  • GALDETEGIA_AZP.pdf

 

Txostenak

Emaitzak, jasotako erantzunetatik aterata, bi txosten kuantitatibotan jasotzen dira: ikastetxearen txostena eta UPV/EHUren txostena, erreferentziazko datu gisa zentro bakoitzeko batez bestekoak hartuta.

Ikastetxearen txosten kuantitatiboa lau zatitan banatzen da:

  •  Parte-hartzaileen profila;
  •  Bloke bakoitzaren emaitzak (galderen batez bestekoak) UPV/EHUko batez bestekoarekin alderatuta
  • Gogobetetze orokorraren emaitza, UPV/EHUkoaren aldean
  •  Galdera bakoitzaren emaitzak ikastetxean UPV/EHUko batez bestekoarekin alderatuta

Galderak gutxienez 5 erantzun baditu soilik adieraziko dira emaitzak.

  • TXOSTENA_AZP_UPV/EHU.pdf