ANALISIRAKO ZERBITZU ZENTRALA ARABAKO UNITATEA

Tresnak

KROMATOGRAFIA TEKNIKAK

 • Gas-kromatografia, GC/QQQ hirukoitz kuadrupoloaren masen espektrometria detekzioa duena
 • Likidoen Kromatografia masen espektrometria detekzioarekin (Tranpa Ionikoa), LC/MS
 • Likidoen Kromatografia diodo lerroarekin, HPLC/DAD
 • Likidoen Kromatografia fluoreszentzia detekzioarekin, HPLC/FD
 • Likidoen Kromatografia elektrokimika detekzioarekin, HPLC/ED
 • Gasen Kromatografia espektrometria detekzioarekin, GC/MS
 • Gasen Kromatografia nitrogeno-fosforo detekzioarekin, GC/NPD.
 • Gasen Kromatografia atzemate elektronikoko detekzioarekin, GC/ECD

TEKNIKA ESPEKTROSKOPIKOAK ETA ELEKTRIKOAK

 • Masen Espektrometria Akoplamendu Induktiboko Plasmarekin (ICP-MS), laser ablazio sistema batez hornitua
 • Atomo-xurgapena
 • UV/Ikusgaiko espektroskopia
 • Fluoreszentzia Molekularreko Espektroskopia
 • Analisirako Metodo Boltanperometrikoak
 • Metodo Potenziometrikoak
 • Metodo Kondukziometrikoak
 • Plagma induktiboki akoplaturik duen  kuadrupolo hirukoitza duen  aztertzailearen masa espektrometria, ICP-QQQ
 • Polarimetroa

LAGINAK LANTZEA ETA ANALITOAK ATERATZEA

 • Hutsean ateratzeko tresneria, fase solidoan ateratzeko
 • Fase solidoan mikroateratzeak egiteko tresneria
 • Irabiatze mekanikoa likidoa-likidoa edo solido-likidoa ateratzeko
 • Mikrouhinen labea laginak ateratzeko eta digestioa egiteko prestatua

Irudiak