ANALISIRAKO ZERBITZU ZENTRALA ARABAKO UNITATEA

Aplikazio arloak

Geologia

 • Lurpeko ur-trazatuaren analisia.
 • Arroken, mineralen eta mea metalikoen analisia.
 • Ioi metalikoak zehaztea.

Ingurumena

 • Hiriko eta industria guneetako atmosferen azterketa
 • Pestiziden iraunkortasuna
 • Uren analisia
 • Lurzoru kutsatuen analisia
 • Biodegradazioa
 • Kutsatutako lurzoruetako konposatu organikoen analisia.
 • Organismo jagoleetako konposatu organikoen analisia.

Elikagaiak

 • Pestizidak eta metabolitoak baratzeko frutazaintzan erabilitako produktuetan
 • Ardoen kalitatea
 • Nekazaritzako elikagaien ezaugarriak zehaztea
 • Elikagaietan ioi metalikoak zehaztea.
 • Elikagaietako substantzia toxikoak aztertzea.
 • Elikagai landuetako kutsatzaileak.

Osasun Zientziak

 • Neurotransmisoreak
 • Sendagaien metabolismoa
 • Sendagai berrien farmakozinetika
 • Teknologia arloak
 • Materialen ezaugarriak

Ingurumena

 • Hirietako eta industria-eremuetako atmosferen analisia.
 • Pestiziden iraunkortasuna.
 • Kutsatutako lurzoruetako konposatu organikoen analisia.
 • Organismo jagoleetako konposatu organikoen analisia.
 • Biodegradazioa.

Arte-ondarea

 • Artelanetan pigmentuak zehaztea.
 • Aglutinatzaile lipidikoak eta proteikoak zehaztea.

Industria-ekoizpena

 • Material berrien karakterizazioa.
 • Industria-prozesuen kontrola, industria motaren araberako metodologia analitikoen erabilera beharko dutenak.
 • Sintesi Organikoa.
 • Kimika Analitikoa.
 • Erresistentzia kimikoaren saiakuntzak.
 • Industria-ekipamenduen mantenuari buruzko ikerketak.
 • Industria-ekipoak mantentzeari buruzko ikerketak