Info_ApoyoTecno-SCAnalisis-Araba_tarifas

ANALISIRAKO ZERBITZU ZENTRALA ARABAKO UNITATEA

Tarifak

Analisi espezifikoen tarifak(€)

  • Gutxi gorabeherako prezioak dira; neurri handi batean, eskatzaileak ematen duen metodo ofizial egiaztatua eskuratzeko aukeren arabera aldatuko dira.
  • Analisiaren prezioari kalibratzeko txantiloiaren balioa erantsiko zaio.
  • Laginen tamaina edo beste unibertsitate batzuekin eta irabazi asmorik gabeko erakundeekin sinatutako hitzarmenak aintzat hartuz, tarifak murrizku ahal izango dira.
  • BEZa ez dago sartuta.

Tresneria erabiltzeko tarifak (€/ordua)

  • Erabiltzaile baimenduei banaka kalkulatuko zaie erabilera-denbora, aldez aurreko doitzeak eta neurtze-prozesuak aintzat hartuz.
  • Modalitate honen kanpo geratzen dira tresnaren jatorrizko konfigurazioa aldatzea eskatzen duten neurketa guztiak.