ANIMALIATEGI ZERBITZU OROKORRA ARABAKO CAMPUSA

Aurkezpena

Arabako Campuseko Animaliategiak Unibertsitate Komunitateari eta Ikerkuntza Zentroei nahiz enpresei animaliekin lan egiteko aukera eskaintzen die, ikerketak egiteko eta zientziako edo irakaskuntzako bestelako egitasmoak garatzeko. Bere jarduera indarrean dauden lege-araudien arabera egiten da.

Araudia:

Animaliategi hau martxoaren 14ko 223/1988 Errege Dekretua (1998-3-18ko BOE) garatzen duen Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaietako Ministerioren 1989eko urriaren 13ko Aginduaren (1989-10-18ko BOE) arabera arautzen da eta Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren 1991ko Agindua betetzen du (1991-7-1eko EHAA). Halaber, animaliategi honek Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zerbitzuaren gaikuntza ofiziala jaso zuen 1994ko martxoaren 30eko Ebazpenaren bidez, eta 2 zenbakiarekin inskribatuta dago, esperimentatzeko animalien Erabiltzaile Establezimendu gisa.

Arau horien guztien arabera, Animaliategiko jarduerak ikerketeten, bestelako zientzia jardueren eta unibertsitateko irakaskuntzaren esparruetan egiten dira.