ERRESONANTZIA MAGNETIKO-NUKLEARRA (EMN) ZERBITZU OROKORRA

Unitateak eskaintzen dituen zerbitzuak

Lagin likidoen, disoluzioen edo gelen hainbat motatako nukleoen (1H, 19F, 13C, 31P, 15N , 29Si , 27Al, 113Cd, etab. barne) espektroak egin daitezke EMN teknika erabiliz, bi edo hiru kanal aldi berean behatuz eta Z ardatzeko gradienteez baliatuz. Esate baterako:

 • Konposatu ezezagunen estrukturak identifikatzea, 1D eta 2D esperimentuak eginez.
 • Egiturak egiaztatzea eta konposizioa determinatzea nahasturetan.
 • Fruta zukuak zuzenki ezaugarritzea, 1H eta 13C seinaleen azterketa estatistikoak eginez.
 • Hondakin monomeroa determinatzea ur polimerizazioetan.
 • Polimeroak eta gehigarriak determinatzea plastiko formulazioetan, 1H, 13C analisi konbinatua eginez eta korrelazio heteronuklearreko 2D esperimentuak eginez.
 • Ur formulazioetan tentsioaktiboak modu ez kromatografikoan ezaugarritzea eta zehaztea.
 • Drogetako substantzia estupefazienteak eta agente adulteratzaileak aztertzea.
 • Enantiomero soberakina zehaztea.
 • Disoluzioko egitura zehaztea.
 • Peptidoen, ureko proteina txikien, DMSOaren eta halakoen konformazioa aztertzea, NOESY/ROESY esperimentuak eta modelizazio molekularrak elkarrekin konbinatuz (XPLOR).
 • Erreakzio prozesuen, zinetiken eta molekulen asoziazioetako konstanteen jarraipena egitea.
 • Zabaltze koefizienteak zehaztea (DOSY).
 • T1 lasaikuntza denborak zehaztea.
 • Polimorfismo azterketak egitea. Farmaziako prestakinetan polimorfoak bereiztea CPMAS erabiliz (13C).