Presentación

Aurkezpena

Irudia

SUPREN - SUstainable PRocess ENgineering ikerketa taldea, Bilboko Ingeniaritza  Eskolako  Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurumen Ingeniaritza Sailari lotua dago (UPV/EHU) eta ikerkuntza eta garapeneko zenbait jarduera egiten duen taldea da. Ondoren, ikerketa eta garapeneko lerro eta jarduera nagusiak aurkezten dira:

  •  Erregaien, hiri-hondakinen eta hondakin industrialen ezaugarritze fisiko-kimikoa, beraien balorizaziorako.
  • Prozesu termokimiko eta balorizazioen garapena hondakinen birziklapenerako, pirolisi edota gasifikazio-prozesuen bitartez.
  • Prozesu hidrometalurgikoen garapena hondakin industrialen birziklapena eta aprobetxamendurako.
  • Katalizatzaile heterogeneoen prestakuntza, ezaugarritzea eta saiakuntza erreformatze, oxidazio, deshidratazio, hidrogenolisi eta hidrotratamendu-prozesuetarako, bai baliabide berriztaezinetatik abiatuta (petrolio-frakzioak eta gas naturala) baita baliabide berriztagarrietatik abiatuta ere (biomasa).
  • Erreakzio katalitikoen ingeniaritzako kontzeptu aurreratuen aplikazioa, mikroerreakzio-sistemen garapenerako edota bereizketa hautakor integratua duten erreakzio-sistemen garapenerako (destilazio erreaktiboa, mintz-moduluak). Sistema hauek hidrogenoaren ekoizpenan eta biofindegi-prozesuetan (bioerregaiak eta balio erantsi altuko bitarteko produktuak) aplikatzen da nagusiki.

Aipatutako jardueretan garatutako eskarmentuak ikerketa proiektuak garatzea baimentzen ditu hurrengo lerroetan:

  1. Erreakzio-sistema aurreratuen diseinua
  2. Biofindegietan integratutako prozesuak
  3. Hidrogenoaren teknologiak
  4. Hondakinen birziklapena eta balorizazioa
  5. Prozesu hidrometalurgikoen garapena

Ikerketa taldeak ere eskarmentua dauka prozesu-ingeniaritzaren simulazioa eta modelizazioan. Horretarako simulatzaile komertzialak eta simulazio-tresna espezifikoak erabiltzen dira. Esparru honetan ondorengo jarduerak jorratzen dira: datu esperimentalen tratamendua, prozesuen mailakatzea, ereduen sintonizazioa eta prozesu errealen diseinua eta optimizazioa.
 

Albisteak

Pedro Luis Arias eta Alexander Lopez-Urionabarrenechea argitalpen zientifikoetan gehien aipatzen diren ikertzaileen % 2en taldean daude, Stanford Unibertsitateko rankingaren arabera.

Lehenengo argitaratze data: 2023/02/15

Euskal Herriko Unibertsitateko 151 ikertzaile daude argitalpen zientifikoetan aipamen gehien izan zituztenen % 2en taldean: 99 senior zerrendan ((ikerlariak bere ibilbide profesionalean jasotzen dituen aipamenei dagokie zerrenda hori), 126 azken urteko zerrendan (kasu honetan 2021 urteari dagozkion aipamenak) eta 74 bi zerrendetan. Hala dago jasota Stanford Unibertsitateak argitaratu duen azken Ranking of the World Scientists: World’s Top 2% Scientists zerrendan. Honen arabera, euskal unibertsitate publikoa ranking honetan eragin gehien dutenetarik bigarrena da, Bartzelonako Unibertsitatearen ondoren.

Zerrenda hauetan, Supren ikerketa-taldeko Pedro Luis Arias eta Alexander Lopez-Urionabarrenechea agertu dira aurten. Zorionak!