w_Grupo de estudio del Cretácico y Paleógeno

Kretazeo eta Paleogenoaren Ikerketa Taldea: erregistro klimatikoa, sedimentazioa eta lurreko eta itsasoko ekosistemak

 
Saila(k)
Geologia Saila (Zientzia eta Teknologia Fakultatea), Meatze eta Metalurgia Ingeniaritza eta Materialen Zientzia Saila (Ingeniaritza Eskola)
Zientziaren esparrua(k)
(Estratigrafia, Sedimentologia, Paleontologia, Mineralogia)
Ikertzaile Nagusia (IN): Juan Ignacio Baceta  Caballero doktorea IN-laguna:

Partaideak

Luis Miguel Agirrezabala Mundiñano doktorea, Javier Arostegi García doktorea, Gilen Bernaola Bilbao doktorea, Pedro Ángel Fernández Mendiola, Zuriñe Larena Martín graduatua, Naroa Martinez Braceras doktorea, Xabier Murelaga Bereikua doktorea, Aitor Payros Agirre doktorea, Joanaitz Perez Malo graduatua, Aitziber Suarez Bilbao doktorea

Hitz gakoak

Gertaera klimatikoak, Gertaera tektonikoak, Sedimentazio eta diagenesi Ereduak, Geokronologia, Modelizazioa, Baliabide geologikoak, Ondare geologikoa

Deskribapena

Diziplina anitzeko Ikerketa-Talde Kontsolidatua, 2005. urteaz geroztik jardunean.

Taldea Estratigrafia, Sedimentologia, ornodun eta ornogabeen Paleontologia, Mikropaleontologia eta Mineralogiako espezialistek osatzen dute, gehienek 20 urtetik gorako doktoretza ondoko esperientzia dutelarik.

Ikerketak gehien bat,Kretazikoan eta Zenozoiko behe-ertainean oinarritzen dira, Iberiar Penintsulako hainbat sedimentazio-arrotako (Pirinioak, Betikak, Ebroko Arroa) arroka sedimentarioen segidei buruz.

Ikerketak deialdi lehiakorretako diru-laguntzekin (Zientzia eta Berrikuntza Ministerioko I+G+b planaren proiektuak) eta hainbat erakunde publiko eta pribatuk finantzatutako ikerketa-proiektu eta -kontratuekin garatzen dira.

Ikerketa-Lerroak

  1. ERREGISTRO PALEOKLIMATIKOA ETA PALEOZEANOGRAFIKOA. Klima-aldaketa globalaren gertaerak eta faseak itsas eta kontinente inguruetan. Zikloestratigrafia eta aplikazioak eskala kronologikoen fintzean eta egungo geo-biosfera lurtarraren bilakaeran.
  2. SEDIMENTAZIO ETA DIAGENESI EREDUAK. Jarraibide eta sistema sedimentarioak "greenhouse" klima-aldietan, tektonika sin-sedimentarioaren eragina arkitekturan eta sistema deposizionalen eboluzioan, eta itsas mailaren aldaketa erlatiboen erregistroa hainbat inguru sedimentarioetan.
  3. ITSASOKO ETA KONTINENTEETAKO EKOSISTEMEN EGITURA ETA PALEOEKOLOGIA. Kretazeoa eta Zenozoikoan nagusiak izan ziren itsasoko eta lurreko organismo fosilen komunitateak. Suntzipen eta errekuperazio gertaerak. Gertaera hipertermalen eta anoxiaren erregistroa itsasoko eta lurreko ekosistemetan.
  4. ONDARE GEOLOGIKOA ETA GEODIBERTSITATEA. Babes bereziko edo ondare-interes bereziko elementuak katalogatzea, gune babestuak kudeatzeko aplikazioak eta eduki zientifikoak gizarteari zabaltzea.

Ekipamendua

  • Lagin geologikoak lantzeko laborategia.
  • Mikroskopia eta mikroargazkilaritzarako ekipoak.
  • Arroka eta materialen laginketa egiteko ekipoak
  • Lurazpiko geologiaren datuekin 3-D modelizazioa egiteko softwara

web orrirako esteka

 

Harremanetarako

juanignacio.baceta@ehu.eus