w_pro_inn_edu_01

Experimentación en Química Física como herramienta en la formación para la producción y el consumo responsable: una experiencia en el aprendizaje basado en la investigación

​​​​​​​

​​​​​​​

Taldeko kideak

  • Jorge Bañuelos
  • Leire Gartzia Leyre Pérez (koordinatzailea)
  • Leire Ruiz
  • Rebeca Sola
  • Antonio Veloso
  • José Luis Vilas

 

Laburpena

Esperimentazioa Kimika Fisikoan irakasgaia (EKF, nahitazkoa bigarren mailakoa, Kimikako Graduan) Kimika Fisikoa I irakasgaiari (KF, nahitazkoa, Kimika Graduko bigarren mailan) dagokion Kimika Fisiko makroskopikoaren alorrean  kokatzen da, eta ikaslea diziplina honetako metodo esperimental batzuen erabileran sarrarazi du.
Proiektu honen xedea da, alde batetik, EKF irakasgaia berriro diseinatzea,  KF irakasgaiaren curriculumarekiko horrela egokitzeko eta, bestetik, esperimentazioan ikaskuntza metodologia aktiboak txertatu, etorkizuneko kimikariei eskatzen zaien garapen iraunkorraren esparruan. Planaren ekintzak lau helburu nagusitan oinarritzen da:
i) Ikaskuntzako eduki kurrikularren erabateko koherentzia eta sinkronizazioa lortzea KF eta EKF irakasgaiak elkarren artean erlazionatu eta baldintzatzeko moduan, menpeko ikuspegi beretik uler daitezen.
ii) EKF irakasgaian ikaskuntza metodologia aktiboak ezartzea eta ikerketan oinarritutako irakaskuntzarantz aurrera egitea.
iii) Zeharkako gaitasunetarako lan eta ebaluazio plan esplizitu eta bateratua diseinatzea bi irakasgaietan.
iv) Kontzientzia duten pertsonak trebatzea H2030 agendak planteatzen duen erronkan, Garapen Iraunkorraren Helburuari (SDG) dagokiona: (12) Ekoizpen eta kontsumo arduratsua.