COORDINADORES_GRADO_CRIMINOLOGIA

Kriminologia Graduko koordinatzaileak

Kriminologia Graduko koordinatzailea:
Auxkin Galarraga Ezponda
auxkin.galarraga@ehu.eus

Kriminologia Graduko koordinatzailea (1. kurtsoa):
César San Juan Guillén
cesar.sanjuan@ehu.eus

Kriminologia Graduko koordinatzailea (2. kurtsoa):
Joseba Ezeiza Ramos
joseba.ezeiza@ehu.eus

Kriminologia Graduko koordinatzailea (3. kurtsoa):
José Martín Amenábar Beitia
josemartin.amenabar@ehu.eus

Kriminologia Graduko koordinatzailea (4. kurtsoa):
Juan Aldaz Arregui
juan.aldaz@ehu.eus