Langileak

PERSONAL

Teknikariak eta Kudeaketako eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak (TEKAZEL)

 

DEKANOTZA IDAZKARITZA / SECRETARÍA DE DECANATO Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico
Donostia
GALLURRALDE ARANZABE, Maider
943 01 8092

gi-zuzenbide.fak.dekano-idaz@ehu.eus

maider.gallurralde@ehu.eus

 

IKASLEEN IDAZKARITZA / SECRETARÍA ALUMNADO
Donostia
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

Bulego Burua - Jefa de Negociado
BELAUNZARAN AUZMENDI, Ainhoa

CARBALLO ALONSO, Ana María

943 01 8084

ainhoa.belaunzaran@ehu.eus

anamaria.carballo@ehu.eus

Graduondokoa Ikasketak - Estudios de Postgrado
APARICIO ÁLVAREZ, Teresa
943 01 8085 teresa.aparicio@ehu.eus

GRAL Zuzenbideko Gradua - TFGs Grado en Derecho
AZKUE ALBIZU, María Lourdes

943 01 7035 marialourdes.azkue@ehu.eus

Mugikortasuna -Movilidad

SAROBE LAFUENTE, Arantxa

943 01 8087 arantxa.sarobe@ehu.eus

Graduondokoa Ikasketak - Estudios de Postgrado
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Mª JESÚS

GRAL Kriminologiako Gradua - TFGs Grado en Criminología

MENDIZABAL AZPIROZ, Mª JOSÉ
 

943 01 5171

 

943015129

mariajesus.rodriguezf@ehu.eus

 

mariajose.mendizabal@ehu.eus 

 

IKASLEEN IDAZKARITZA / SECRETARÍA ALUMNADO
Leioa
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

Arlo Arduraduna-Responsable de Área

FUERTES, VECILLAS, Bonifacio

 

 

94 601 3144

 

 

b.fuertes@ehu.eus

Administraria-Administrativa

PEREZ HERVAS, Gontzal

SAGARDUI GANCEDO, Ziortza

94 6018398

 

gontzal.perez@ehu.eus

ziortza.sagardui@ehu.eus

Administrari Laguntzaileak - Auxiliares Administrativas
ZARRAGA EUBA, M. Itziar
94 601 5899 itziar.zarraga@ehu.eus

TORRE CALVO, Sonia

94 601 3154

sonia.torre@hu.eus

 

Atezaintza / Conserjería
Donostia
Fax: 943 01 5260
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico
Atezain Nagusia (Goizez)-Portería Mayor (Mañanas)
GALDÓS URRIOLABEITIA, Luis
943 01 8083 luis.galdos@ehu.eus

Atezain Nagusia (Arratsaldez)-Portería Mayor (Tardes)

HERNANDO OCHE, Francisco Isaías

 

 

943 01 8083

 

 

franciscoisaias.hernando@ehu.eus
 

Goizez-Mañanas
OSCOZ EGUIA, Ignacio
943 01 8082 ignacio.oscoz@ehu.eus
Arratsaldez-Tardes

GÓMEZ MULAS, Daniel

 

943 01 8082daniel.gomez@ehu.eus

 

Atezaintza / Conserjería
Leioa
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

Goizez-Mañanas ​​

BEA GONZÁLEZ, Miren Juncal

94 601 3132

 

 

mirenjuncal.bea@ehu.eus

 

Arratsaldez-Tardes
RODRÍGUEZ TOLEDO,
Maite
94 601 3132 maite.rodriguezt@ehu.eus

 

ADMINISTRAZAILEA / ADMINISTRADOR Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico
ARROYUELO SUÁREZ,
Óscar
943 01 8090
94 601 8011
oscar.arroyuelo@ehu.eus

 

Fakultateko Teknikaria /
Personal Técnico de la Facultad
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

ZUÑIGA RÓDENAS, Joseba
Praktikak-Prácticas
Kalitatearen Kudeaketa - Gestión de Calidad

943 01 8097

 

 

joseba.zuniga@ehu.eus

 

 

​​​​

CALVO GARCÍA, Andrea
Mugikortasuna-Movilidad
Máster en Abogacía - Abokatutza Masterra
94 601 3151 andrea.calvo@ehu.eus
     

ALTZIBAR OLABARRIA, Kimetz

Informatikaria-Informático

943 01 5139

kimetz.altzibar@ehu.eus

 

IKASTETXEKO IDAZKARIA

Telefonoa
Teléfono

Posta elektronikoa
Correo electrónico

LUCAS DE LAS HERAS, Beatriz

 

BENGOA ALTUNA, Elene

 

 

943 01 8117

 

943 01 8101

 

 

bi-zuzenbide.fak@ehu.eus

bea.lucas@ehu.eus

zuzenbide.fak@ehu.eus

elene.bengoa@ehu.eus

 

 

SAILAK / DEPARTAMENTOS Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico
   

 

Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia Saila - 
Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho

NEIRA GARCÍA,
María Teresa

 

 

 

943 01 8078

 

 

 

 

maite.neira@ehu.eus

 

Enpresa Zuzenbidea eta Zuzenbide Zibila - Derecho de la Empresa y Derecho Civil

GARCIA ECHEVERRIA, Beatriz

OCARIZ ACORDAGOITIA, María

 

 

943 01 8081

943 01 5174

 

 

beatriz.garcia@ehu.eus

maria.ocariz@ehu.eus

Zuzenbide Publikoa eta Zientzia Historiko-juridikoak eta Pentsamendu Politikoarenak -
Derecho Público y Ciencias Histórico-Jurídicas y del Pensamiento Político.

GARCÍA VÁZQUEZ,
María José

 

 

 

 

 

94 601 23 42

 

 

 

 

 

 

mariajose.garcia@ehu.eus

 

Zuzenbide Publikoa - Derecho Público
CHOUZA RODRÍGUEZ,
Olga
943 01 8080 olga.chouza@ehu.eus

 

Emakume eta Gizonen berdintasunaren Gaineko 
Masterra: Berdintasun Agenteak /
Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres:
Agentes de Igualdad
Telefonoa
Teléfono
Posta elektronikoa
Correo electrónico

 

ESTÉFANO OTEGI, Garbiñe

 

943 01 51 43

igualdad@ehu.eus

​​
garbine.estefano@ehu.eus

 

 

 

Bideokonferentzia / Videoconferencia Telefonoa
Teléfono
Donostia-Clara Campoamor Batzar Aretoa
Leioa-Justo Garate Batzar Aretoa
943 01 5162 (13- 5162)
94 601 6553 (14 -6553)

 

Justizia Sozialaren aldeko Klinika Juridikoa / 
Clínica Jurídica por la Justicia Social
Telefonoa
Teléfono
Donostia 943 01 8086