BEATRIZ FERNANDEZ

0007_img_0046-roke

University of the Basque Country
Linguistics and Basque Studies
Faculty of Arts
Unibertsitateko Ibilbidea 5 01006 Vitoria-Gasteiz
email: beatriz.fernandezf@ehu.eus
Phone: +34 945 013654

BasDiSyn

Professor at the Department of Linguistics and Basque Studies at the University of the Basque Country (UPV/EHU). Director of the research group Basque and Beyond. She obtained her PhD in 1997 with a dissertation entitled Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz [Structural case checking in Basque] at the same university. Corresponding member of Euskaltzaindia, the Royal Academy of the Basque Language. She has published several research papers and books on Basque and its morphosyntactic variation. She has also edited some collective volumes of scientific papers. She combines her research with scientific dissemination.

RESEARCH INTERESTS

Sintaxi Teoria, Sintaxi Konparatzailea, euskara,kasua, komunztadura, datiboak.

PUBLICATIONS

Berro, Ane & Beatriz Fernández. To appear. Voice and Argument Structure in Basque. [Cambride Studies in Linguistics]. Cambridge: Cambridge University Press.

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Manuel Pérez Saldanya. Connexions bascocatalanes: les impersonals de subjecte suprimit. Caplletra

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro, Manuel Pérez Saldanya & Jordi Suïls. No es veuen, però existeixen: causats implícits en les causatives indirectes del català, l’occità i el basc. Estudis Romànics.

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Jordi Suïls. Causatives en gascó. Verba.

(Onartua) Fernández, Beatriz, Ane Berro & Jordi Suïls. Las construcciones impersonales de sujeto suprimido del gascón. Estudios Románicos.

(Onartua) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Bihurkari eta elkarkari iragangaitzak inpertsonal eta inkoatiboekiko konparazioan. Uztaro.

Fernández Fernández, B., Berro Urrizelki, A., & Suïls Subirà, J. (2024). Las construcciones impersonales de sujeto suprimido del gascónEstudios Románicos33.

(2023) Sanchez-Dorronsoro, Leire, Beatriz Fernández & Ane Berro. Jite adjektiboak eta aditz psikologikoak euskaraz. In David Lindemann (ed.) Miren Azkaraterik esker onez. UPV/EHU. 257-278.

(2022) Fernández, Beatriz (eds.). Goenaga, Patxi. Euskal Gramatika: Egiturak eta Osagaiak (EGEO). Bilbo: UPV/EHU. https://doi.org/10.1387/9788413193618.

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Berro & Beatriz Fernández. Inkoatibo/arazleak, bihurkari eta elkarkariak eta beste (alegiazko solasaldiak egitura iragangaiztuez). In Alexander Iribar & Irene Barberia (ed.) Papers on Basque Linguistics in Honor of Jon Andoni Franco ElorzaBilbo: Deustuko Unibertsitatea. 127-146. ISBN 978-84-1325-171-4.

(2022) Bilbao, Kristina, Ane Odria, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV) (3rd ed.). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-456-1.

(2022) Odria, Ane, Ane Berro & Beatriz Fernández. Pertsona murriztapenak ditu inpertsonaltasunak: euskararen kasuaFontes Linguae Vasconum, 133. 191-219.

(2022) Berro, Ane, Ane Odria & Beatriz Fernández. Person matters in impersonality. Syntax, 25(1). Wiley. 1-41.

(2022) Fernández, Beatriz. & Etxebarria, Eider. (itzultzailea). Basque for English speakers. Nevada: Center for Basque Studies, Univ. of Nevada, Reno. ISBN: 978-1-949805-37-b. Pages: 144.

(2021) Fernández, Beatriz & Berro, Ane. Basque impersonals in comparison. Linguistics. An Interdisciplinary Journal of the Language Sciences. https://doi.org/10.1515/ling-2020-0057

(2021) Fernández, Beatriz. Hizkuntza gogoan. Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-728-0. Pages: 120.

(2021) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández. Basque antipassives revisited. In Katarzyna Janic & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Antipassive. Tipology, diachrony, and related constructions. Typological Studies in Language series130. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 621-640. DOI: https://doi.org/10.1075/tsl.130.19zun.

(2020) Fernández, Beatriz & Nahia Zubeldia (itzultzailea). Le basque pour les francophones (Ou en quoi deux langues si différentes se ressemblent tellement). Lapurdumeko ale berezia, 5. UMR 5478 du CNRS, UPV/EHU & Etxepare Euskal Institutua. ISBN-10 : 8413192420. ISBN-13 : 978-8413192420. Pages: 142.

(2020) Berro, Ane, Itziar Orbegozo & Beatriz Fernández. “Gramatikak dialektologiatik ikasi duenaz, dialektologiak gramatikatik ikas dezakeenaz”. In Iñaki Camino, Xabier Artiagoitia, Irantzun Epelde eta Koldo Ulibarri (ed.) Eibartik Zuberoara euskalkietan barrena. Koldo Zuazori gorazarre. Bilbo: UPV/EHU. 115-133.

(2020) Fernández, Beatriz, Fernando Zuñiga & Ane Berro. Datives with psych nouns and adjectives in Basque. Folia Linguistica. DOI: https://doi.org/10.1515/folia-2020-2050

(2019) Berro, A. & Fernandez, B. (Euskal) Bozak: erdikoak, inkoatiboak eta arazleak. Itziar Laka (Arg.) Hitzak Sarean, EHUko Argitalpen Zerbitzua, 47-64.

(2019) Fernández, B.; Berro, A.; Urrestarazu, I. & Orbegozo, I.  Mapping variation in Basque: The BiV database. Linguistic Typology, Volume 23, Issue 2. Berlin: De Gruyter.  Pages: 347-374. DOI: https://doi.org/10.1515/lingty-2019-0018.

Berro, A.; Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (eds.). (2019). Basque and Romance. Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. ISBN: 978-90-04-39539-8. Pages: 356.

(2019) Zuñiga, Fernando & Beatriz Fernández Grammatical relations in Basque. In Balthasar Bickel & Alena Witzlack-Makarevich (ed.) Argument selectors. A new perspective on Grammatical Relations. Typological Studies in Language 123. Amsterdam: John Benjamins. 185-211.

(2019) Fernández, Beatriz. “On non-selected datives: Ethical datives in Basque and Spanish“. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 221-242.

(2019) Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina. (2019) Introduction. In Ane Berro, Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Basque and Romance: Aligning grammars. Leiden/Boston: Brill. Pages: 1-13.

(2018) Berro, Ane & Beatriz Fernández. Applicatives without verbsNatural Language and Linguistic Theory. Springer. 1273-1317. DOI: 10.1007/s11049-018-09437-4.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro (eds.). Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum 126 (Uztaila-abendua). Iruñea: Nafarroako Gobernua.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. “Atarikoa”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 7-16.

(2018) Ane Berro, Beñat Oihartzabal & Beatriz Fernández. “Inkoatibo/arazle alternantzia euskaraz eratortzen”. Beatriz Fernández & Ane Berro (ed.) Euskaratik giza hizkuntzara. Jon Ortiz de Urbinari gorazarre. Fontes Linguae Vasconum, 126. Nafarroako Gobernua. 99-122.

(2018) Fernández, Beatriz & Ane Berro. Orhiko xoria Orhin lakhet: izen/adjektibo psikologikoak, gai lokatiboak eta predikazioa”. Joseba Lakarra & Blanca Urgell (ed.) Studia Diachronica et Philologica in honorem Joakin Gorrotxategi: Vasconica et Aquitanica. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 52 (1/2). Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU. 253-270.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro, Josu Landa & Beatriz Fernández. Euskara Bariazioan. Basque in Variation (BiV). UPV/EHU.

(2018) Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera“.  In Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral. Vigo: Univ. de Vigo. 677-684.

(2018) Fernández, B. -(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago. The suffix -ki in the lexicon and beyond. ASJU (Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio Urquijo”) 47-2 (2013 [2018]), 211-234. DOI: https://doi.org/10.1387/asju.18681

Fernández, B. (2017) Euskara eta hizkuntzari buruz. Hizketan semearekin. Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-221-6, 168 or.

(2017) Berro, Ane, Beatriz Fernández & Itziar Orbegozo. “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): lehen urratsak”Fontes Linguae Vasconum, 123. 7-28.

azala Fernández, B. (2016) Basc per a catalanoparlants (O de com dues llengües tan diferents s’assemblen tant) [traduït i adaptat al català per Anna Pineda]. Argentona (Barcelona): Voliana Edicions. ISBN: 978-84-944848-7-2. (Reviewed in Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 40 (2018), p. 440-445, by Daniel Luján) (Reviewed in Caplletra 63, Tardor 2017, p. 279-284, by Aritz Galarraga Lopetegi)
lfab_13_hb Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J. (Eds.)(2016) Microparameters in the Grammar of Basque. John Benjamins. ISBN: 9789027208309. Pages: 288.
Fernández, B. (2016) Euskera para castellanohablantes (O de cómo dos lenguas tan distintas se parecen tanto). Donostia: Erein. ISBN: 978-84-9109-149-3. (Reviewed by Juan Carlos Moreno Cabrera)

(2016) Fernández, B. & Ortiz de Urbina, J.  Microparameters in the grammar of Basque: looking back and moving forward. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia, pp. 3-13.

(2016) Fernández, B. & Rezac, M. Differential Object Marking in Basque varieties. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the Grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 93-138.

(2016) Ortiz de Urbina, J. & Fernández, B. Datives in Basque bivalent unergatives. In Beatriz Fernández & Jon Ortiz de Urbina (ed.) Microparameters in the Grammar of Basque. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp.67-93.

(2015) Fernández, Beatriz. “The syntax of -(k)i, a Basque preposition”. Xulio Sousa, Carlota de Benito & Víctor Lara (ed.) Dialectologia. Special Issue, V. Syntactic variation in Western European Languages. From the noun phrase to clause structure. ISSN: 2013-2247. Pages: 81-107.

Fernández, B. & Salaburu, P. (Ed.)(2015)  Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-097-1. Pages: 698.

(2015) Fernández Beatriz . “-(K)i”. In Beatriz Fernández & Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre. Homenatge, Homenaje. Bilbo: UPV/EHU. 213-228.

(2014) Fernández, Beatriz. “i edo adikzio baten anatomia”Gogoa, 12-13. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 27-71.

(2013) Fernández, Beatriz . “-(K)i hiztegian, eta hiztegiaz harantzago”International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 47-2. Bilbo: UPV/EHU. 1-26.

Variation in Datives A Microcomparative Perspective Fernández, B.; Etxepare., R. (2013) Variation in datives: A micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press. ISBN: 9780199937363.

(2013) Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare. “Variation in datives: A micro-comparative perspective: An introduction ”. In Variation in datives: A micro-comparative perspective. New York: Oxford University Press.

(2013) Rezac, Milan & Beatriz Fernández. “Dative Displacement in Basque”. In Fernández, Beatriz & Ricardo Etxepare (ed.) Variation in datives: a micro-comparative perspective. Oxford University Press. ISBN: 9780199937363. pp. 256-282.

(2012) Fernández, Beatriz . “-(K)i eta -ra”International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 46-2. Bilbo: UPV/EHU. 257-270.

(2012) Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández. “Syntactic microvariation in Westmost European Languages. An introduction”. Carrilho, Ernestina & Beatriz Fernández (ed.) Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue). Ediçoes Colibrí – Universidade de Lisboa.

(2012) Fernández, B., Ortiz de Urbina, J. Dative (first) complements in Basque. Syntactic microvariation in Westmost European Languages. Journal of Portuguese Linguistics (Special Issue), 11-1. In E. Carrilho & B. Fernández (eds.). Ediçoes Colibrí – Unviersidade de Lisboa, pp. 83-98. ISSN:1645-4537.

(2012) Laka, Itziar & Beatriz Fernández (ed.). Accounting for Ergativity. Lingua Special Issue. Amsterdam: Elsevier.

(2011) Fernández, Beatriz. “Pertsona aniztasuna adizki jokatuan”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nor (absolutiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nork (ergatiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Nori (datiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Noren (genitiboa)”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Aditz predikatiboak”. In P. Salaburu, P. Goenaga & I. Sarasola (ed.) Sareko Euskal Gramatika. The New Online Basque Grammar (SEG).

(2011) Fernández, Beatriz. “Goi- eta behe-datiboak eta Datibo-komunztaduraren murriztapena: ipar-ekialdeko hizkerak eta euskara estandarra”. Epelde, Irantzu (ed.) Euskal dialektologia: lehena eta oraina. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU), LXIX. University of the Basque Country (UPV/EHU). 37-63.

(2011) Zawiszewski, Adam, Eva Gutiérrez, Beatriz Fernández & Itziar Laka. “Language distance and non-native syntactic processing: evidence from event-related potentials”. Bilingualism: Language and Cognition , 14 (3).

(2010) Fernández, Beatriz & Ibon Sarasola. Marinelei abisua: izenondoko datiboak izenburuen sintaxian”. Lapurdum. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478 : CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne. 55-75.

(2010) Fernández, B., Oihartzabal,B., Landa,J., Sarasola, I. -le/-tzaile inflexiozko atzizkiaz”. International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU), 44 (2), pp. 457-510.

(2010) Fernández, Beatriz & Milan Rezac. “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernandez, Beatriz, Pablo Albizu and Ricardo Etxepare (ed.) Euskara eta euskarak: aldakortasun sintaktikoa aztergai. Supplements of the International Journal of Basque Linguistics and Philology (ASJU) , LII. University of the Basque Country (UPV/EHU). 113-149.

(2010) Fernández, Beatriz. “Goi datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak”. Gogoa, 10, 1-2. Donostia/San Sebastian: UPV/EHU. 1-20.

Fernández, B., Albizu, P., & Etxepare, R. (Eds.) (2010). Euskara eta euskarak: Aldakortasun sintaktikoa aztergai.Anejos del Anuario del Seminario de Filología Vasca. Bilbao: UPV/EHU Press. 194 p. ISBN: 978-84-9860-397-2.
índice2 Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2010). Datiboa Hiztegian [El  dativo en el léxico]. Bilbao: UPV/EHU Press. ISBN: 978-84-9860-433-7.

(2009) Fernández, Beatriz, Jon Ortiz de Urbina & Josu Landa. “Komunztadurarik gabeko datiboen gakoez”. Etxepare, Ricardo, Ricardo Gomez & Joseba A. Lakarra (ed.) Beñat Oihartzabali gorazarre [Festschrift for Bernard Oyharçabal]. Supplements of the International Journal of Basque Lingustics and Philology (ASJU) , XLIII: 1-2. University of the Basque Country (UPV/EHU). 357-380. [pdf]

(2009) Fernández, Beatriz & Josu Landa. “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Lapurdum, XIII. Baiona/Bayonne, Lapurdi: IKER UMR 5478: CNRS (Université Michel de Montaigne Bordeaux III -UPPA) Département interuniversitaire d’études basques de Bayonne.

índice3 Fernández, B., & Ortiz de Urbina, J. (2007). Hizkuntzari itzulia 80 hizkuntzatan (La vuelta al lenguaje en 80 lenguas).Bilbao: UEU. 304p. ISBN: 978-84-8438-094-8.

(2006) Albizu, Pablo & Beatriz Fernández. “Licit and illicit ERG-DAT pairings”. In Beatriz Fernández & Itziar Laka (ed.) Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza. Bilbo: UPV/EHU. 69-96.

(2004) Albizu, Pablo & Beatriz Fernández (ed.). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide berriak. Bilbo: UPV/EHU.

Albizu, P.; Fernández, B. (Eds.)(2003). Euskal Gramatika XXI. mendearen atarian: arazo zaharrak, azterbide beriak, [La gramática vasca a las puertas del siglo XXI: viejos problemas, nuevas propuestas] Bilbao: Servicio de Publicaciones de la UPV-EHU.

(2001) Fernández, Beatriz & Pablo Albizu (ed.). Kasu eta komunztaduraren gainean. On Case and Agreement. Bilbo: UPV/EHU.

(1997) Fernández, Beatriz. Egiturazko kasuaren erkaketa euskaraz. Bilbo: UPV/EHU

TALKS

(2019) “Aditzik gabeko aplikatiboak. Islandieratik euskarara, euskaratik giza hizkuntzara”. Berro, Ane. & Fernández, Beatriz. FLV, 50 urte. March, 6-7, Iruñea.

(2018) “Basque in Variation (BiV): una base de datos online sobre la variación morfosintáctica del euskera”. Orbegozo, Itziar, Iñigo Urrestarazu, Ane Berro & Beatriz Fernández. XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018). 2018/06/13-15, Vigo (Galiza).

(2018) “Tan distintas y sin embargo, tan semejantes: una reflexión heterodoxa sobre el euskera y el castellano”. Fernández Beatriz. Zaragoza Lingüística. Seminario permanente de investigaciones lingüísticas. 2018 April 24, Zaragoza, Spain.

(2018) “Bidaia hizkuntzaren erraietaraino”. Fernández, Beatriz. Jakin-mina, Jakiunde (Zientzia, Arte eta Letren Akademia). January 19, Vitoria-Gasteiz, Basque Country.

(2017) “Euskara Bariazioan / Basque in Variation (BiV): Euskal aldakortasun morfosintaktikoa erakusten duen sareko datu basea”. Orbegozo, Itziar, Ane Berro & Beatriz Fernández. EUDIA-6 WORKSHOP Linguistic variation in the Basque language and Education. 2017/06/09, Leioa.

(2016) “Some (typological) thoughts on the applicative analysis of Basque -(k)i”. Fernández, Beatriz. 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE). August 31 – September 3, Napoli.

(2013) “Aspects of the grammar of addressee/allocutive agreement: The view from Basque”. Torrego Esther (coauthored by Beatriz Fernández). Towards a Theory of Syntactic Variation. June 5-7, Bilbo.

(2013). “When Basque and Spanish met: A micro and macrocomparative approach to Differential Object Marking”. Odria, A., Fernández, B. & Rezac, M. 25th Scandinavian Conference on Linguistics. Reykjavic.

(2013) “Una reflexión sobre la selección del auxiliar en euskera”. Fernández, Beatriz.Wedisyn’s Fourth Workshop on Syntactic Variation. April 18-19, Santiago de Compostela, Galiza.

(2012) “On the nature of Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World’s languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.

(2012) “A Basque approach to Differential Object Marking”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World’s languages V. October 1-4, University of Zagreb, Dubrovnik.

(2012) “Marcado diferencial de objecto en las variedades del euskera”. Beatriz Fernández & Milan Rezac. Wedisyn’s 3rd Workshop on Syntactic Variation. March 22-23, Uviéu, Asturies.

(2011) “A short trip to Basque datives in bivalent unergatives”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). November 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, The Basque Country.

(2011) “Differential object marking in Basque variaties”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne). October 8-10, Bilbo, Vitoria-Gasteiz, The Basque Country.

(2011) “Sintaxiak euskalkietatik ikas dezakeenaz: datiboen kartografia adibide”. Fernández, Beatriz . Euskalkien jatorria eta bilakaera. XXX. Donostiako Uda Ikastaroak/XXIII Europar ikastaroak. July 1st, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2011) “Evidencia dialectal y pan-dialectal a favor de la distinción entre dativos altos y bajos / Dialectal and pan-dialectal evidence in favour of high and low datives in Basque”. Fernández, Beatriz . Wedisyn’s 2nd Workshop on Syntactic Variation. February 17-18, Universitat de Barcelona, Barcelona.

(2010) “Bivalent unergatives in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Syntax of the World’s Languages IV. September 23-26, Lyon.

(2010) “Dative displacement in Basque: Between dative and primary indirect objects”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. Syntax of the World’s Languages IV. September 23-26, Lyon.

(2010) “Theoretical approaches to Dative Displacement”. Rezac, Milan & Beatriz Fernández. 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective. June 21-23, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2009) “Core and Peripheral Datives: Dative Agreement Drop in Basque”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. Case in and across languages. August, Helsinki.

(2009) “Datibo alternatiboak hizkeretan eta hiztegian”. Fernández, Beatriz & Jon Ortiz de Urbina. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia.

(2009) “Datibo osagarri bitxiak eta Datiboaren Lekualdatzea: ari nai diyot eta kanta egin nazu bidegurutzean”. Fernández, Beatriz & Milan Rezac. XXVIII Donostiako Uda Ikastaroak/XXI Europar ikastaroak. July 2-3, Donostia/San Sebastian, The Basque Country.

(2008) “Datibo komunztadura beti zaindu, inoiz zaindu ez eta batzuetan baino zaintzen ez denean”. Fernández, Beatriz & Josu Landa. Aldaketak, aldaerak, bariazioak euskaran eta euskal testugintzan. December 12-13, Bayonne, Lapurdi, The Basque Country.

(2008) “Quirky dative objects in Basque”. Fernández, Beatriz . 3rd European Dialect Syntax Meeting. September 18-21, Venice.

PROJECTS

Resolviendo el puzle del lenguaje: morfosintáxis vasca en variación (PGC2018-096380-B-I00) (Principal Investigator: Beatriz Fernández)

Towards a Theory of Syntactic (micro)Variation: Basque and Beyond (FFI2014-51878-P) (Principal Investigator: Beatriz Fernández)

Sintaxis comparativa del euskera: hacia una gramática vasca dialectal (Basque Dialect Grammar) (FF2011-26906) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Syntactic microvariation in Basque: a theoretic and typological approach (FFI2008-00240/FILO) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Towards a Syntactic Atlas of the Basque Language (TSABL) (ANR07-CORP-033) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Ricardo Etxepare)

Gogo Elebiduna/The Bilingual Mind (GIU 09/44-IT414-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Itziar Laka)

Gai espezifikoetako ikerketa-taldeak finkatzeko laguntzak (HM-2009-1-25) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Euskararen eta euskalkien sintaxia: aldakortasuna mikro- eta makro-parametroen bitartez (EHU 06/20) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

Basdisyn in The Edisyn Project. Towards a network of European Dialect Syntax (HM-2006-1-10) (Principal Investigator/Ikertzaile Nagusia: Beatriz Fernández)

ORGANIZATION OF SCIENTIFIC MEETINGS

2016: Language Contact from an I-language Perspective

2013: Towards a Theory of Syntactic Variation

2011: Basque Comparative Syntax (An Encounter with Richard S. Kayne)

2010: 4th European Dialect Syntax Meeting. Variation in datives: a micro-comparative perspective

2010: Wedisyn’s First Workshop on Syntactic Variation

2009: Euskaren sintaxia: aldakortasun sintaktikoa euskal hizkeretan

POSTGRADUATE SUPERVISION

Itziar Orbegozo. 2017. Etorri diodanean, zergatik zatozen zu: aginte perpausen azterketa formal baterantz (Master Thesis) (UPV/EHU)

Ane Odria. 2017. Differential Object Marking in Basque syntax. A microcomparative survey (PhD. Diss.) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2015. Breaking verbs. From event structure to syntactic categories in Basque. Doctoral dissertation, UPV/EHU and Université Bordeaux Montaigne (UBM).
Doktorego Sari Bereziak 2017

Ane Odria. 2012. What lies behin differential object marking: a Basque dialect survey (Master Tesia) (UPV/EHU)

Ane Berro. 2011. Unergative predicates in Basque varieties: consequences for the ergative case assignment (Master Tesia) (UPV/EHU)

Adam Zawiszewski. 2007. Euskaldun elebidunak sintaxia prozesatzen: kasua eta komunztadura neuroirudien bidez (Doktore tesia) (UPV/EHU)

Elisabete Pociello. 2004. Sintaxi-semantika elkargunea zenbait teoriatan: euskararen ezagutza-base lexiko-semantikorantz (Master Tesia) (UPV/EHU)

Comments are closed.