Concurso de fotoperiodismo (plazo: 2017.01.31)

Argazkigintzako edo fotokazetaritzako lan bat egiteko proposamenetarako laguntzen deialdia// Convocatoria de Ayudas para Propuestas para Desarrollar una Obra Fotográfica o de Fotoperiodismo

Argazkigintzako edo fotokazetaritzako lan bat egiteko proposamenetarako laguntzen deialdia
Deialdia egiten duena: Alexia Foundation

Eskariak aurkezteko azken eguna: 2017ko urtarrilaren 31

Argazkilari profesionalei eta fotokazetariei bakearekin edo kulturen arteko elkar ulertzearekin lotutako argazki lan garrantzitsu bat egiteko proposamena egiten zaie.  Eskatzaileek 20.000 US$-era arteko laguntza eska dezakete eta 50 US$-eko tasa ordaindu behar dute deialdian parte hartzeko.

Informazio gehiago nahi izanez gero: http://www.alexiafoundation.org/grants/professional_rules
Proposamenekin laguntzarik behar izanez gero: proyectoseuropeos@ehu.eus
Call for Proposals to Support the Development of a Photographic or Photojournalist Body of Work
From the Alexia Foundation

Application deadline: January 31, 2017

Professional photographers and visual journalists are invited to propose the production of a substantial portfolio of work related to peace or cultural understanding. Applicants may request up to US$20.000 and will be required to pay a US$50 fee upon entry.

For more information go to http://www.alexiafoundation.org/grants/professional_rules
For assistance with proposals contact proyectoseuropeos@ehu.eus.

Convocatoria de Ayudas para Propuestas para Desarrollar una Obra Fotográfica o de Fotoperiodismo
De la Fundación Alexia

Fecha límite, solicitud: 31 de enero del 2017

Se invita a fotógrafos profesionales y fotoperiodistas a proponer la producción de una obra substancial de fotos relacionadas con la paz o el entendimiento cultural. Los solicitantes pueden pedir hasta US$20.000 y tendrían que pagar una tasa de US$50 para participar.

Para más información ir a http://www.alexiafoundation.org/grants/professional_rules
Para ayuda con las propuestas contactar con proyectoseuropeos@ehu.eus