Mikel Laboa Katedra bilduma

Mikel Laboa KB

1. Directrices de la Colección

En respuesta a las necesidades de la sociedad que se señalan en los Estatutos de la UPV/EHU (especialmente, la necesidad de impulsar el euskera y la cultura vasca), en el año 2013 se creó la Cátedra Mikel Laboa mediante un convenio entre la UPV/EHU y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El objetivo principal de la Cátedra Mikel Laboa consiste en promover el estudio científico y la difusión internacional de las manifestaciones del arte vasco histórico y contemporáneo. Igualmente, es objetivo de la cátedra fomentar, impulsar y difundir toda clase de actividades relacionadas con el estudio, la investigación y la proyección social de las manifestaciones del arte y folklore vasco desde una perspectiva innovadora, prestando especial atención a tres ámbitos de actuación, como son la música, la danza y el bertsolarismo.

La actividad desarrollada por la cátedra durante estos cuatro años se divide en actividades de investigación, actividades de creación y actividades de difusión. La colección tiene como objetivo la publicación de trabajos de investigación realizados en los ámbitos de actuación de la cátedra.

2. Fecha de inicio

Año 2017

3. Dirección

Pío Pérez Aldasoro

4. Comité científico

5. Instrucciones a los autores para el envío de originales

Originalak jasotzea: Mikel Laboa Katedraren bilduman argitaratzeko eskaera honela egin behar da: egileak eskabidea bidali behar du, behar bezala beteta eta lanaren behin betiko originalarekin, helbide honetara: pio.perez@ehu.eus edo jm.hernandez@ehu.eus.

Eskabidean adieraziko dira: egilearen datu pertsonalak, lanaren izenburu osoa, laburpena, interes zientifikoa, publiko xedea eta lanak izan dezakeen zabalpen komertziala. Lanak argitaragabeak edo ikerketa original baten emaitza izango dira, eta Mikel Laboa Katedraren lan ildoetan kokatuko dira. Testua informatika euskarrian bidaliko da, PDF batekin, ahal izanez gero. Argitalpen batzordeak onartu beharko du proposamena eta argiratzeko prozesuari hasiera emango dio.

Testuak bete beharreko arauak:

 1. Testuak argitaragabea eta originala izan behar du.
 2. Egileak bere gain hartuko du testuaren originaltasuna.
 3. Egileak baimenak edukiko ditu, irudiak edo kopia eskubidearen eraginpean dagoen informazioa erreproduzitzeko.
 4. Komeni da Word testu prozesatzailea erabiltzea, Open Office ere erabil badaiteke ere.
 5.  Hitzak edo testu zatiak nabarmentzeko letra etzana erabiliko da.
 6. Irudiak:Mapak, eskemak, irudiak, taulak... den-denak iruditzat hartu eta korrelatiboki ordenatuko dira. Testuan, irudiei eginiko erreferentziak era laburtuan adierazi eta parentesi artean kokatuko dira aparteko fitxategi batean. Irudiak kalitatezkoak izango dira: argazkiak TIFF (.tif) edo JPEG (.jpg) fitxategian bidaliko dira, 300 dpi-ko gutxieneko bereizmen eta kolore grisen gamarekin. Irudi guztiek baimena izango dute.
 7. Lerro arteko bakarra izango du testuak.
 8. Zuriune bakarra utziko da hitzen artean, baita puntuazio zeinuen eta hurrengo hitzaren artean ere. Ez da tarterik utziko hitzaren eta puntuazio zeinuaren artean, ezta hitzaren eta ohar zenbakiaren artean ere. Parentesia eta marratxo luzea —parentesi eginkizunean— puntuazio zeinutzat hartuko dira.
 9. Ez hasi barrurago paragrafo baten lehen lerroa, eta lerrokatu ezkerrean.
 10.  Bibliografia testuaren amaieran idatziz jasoko da.
 11.  Orri oineko oharrak iruzkin esplikatiboetarako erabiliko dira.
 12. Lehenetsiko da Chicago estiloaren erabilera.
 13. Edozein kasuan egileak edo egileek UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren jarraibideak bete beharko ditu.

6. Información sobre el proceso de selección de manuscritos

7. Títulos de esta serie