Cómo elaborar un trabajo académico. Redacción

Idazketa

Egiturari dagokionez, eta oro har, lan akademikoak hainbat zatitan banatzen dira:

Hasierako elementuak:

 • Azala: adierazi zein den izenburua (laburra, zehatza), egilearen eta zuzendariaren izen-abizenak, titulazioa, data eta zer lan mota den (irakasgai baterako, GrALa, MALa, etab.).
 • Aurkibidea: lanaren epigrafe guztiak ordenatuta jasotzen dituen eduki taula, zein orrialdetan dauden adierazita.
 • Laburpena: honakoak azaltzen dituen testu laburra: lanaren xedea eta helburuak, ikerketaren esparrua, irismena eta mugak, erabilitako metodologia eta lortutako ondorio nagusiak.
 • Gako-hitzak: zure lanaren gaia laburbiltzen duten kontzeptuak dira. Bilaketetan zure lana berreskuratzeko balio dute.

Dokumentuaren gorputza:

 • Lanaren testua: zatirik garrantzitsuena eta zabalena, lan motaren arabera aldatuko dena, kapitulu zenbakidunetan banatuta. Aukeratutako gaiari buruzko gaiaren egoeratik hasi ohi da.

Amaierako elementuak:

 • Ondorioak: hasieran planteatutako helburuen emaitzak, zenbakituta.
 • Bibliografia: kontsultatu eta aipatu dituzun dokumentuen erreferentzien zerrenda.
 • Eranskinak: datu-taulak, planoak, grafikoak, legedia, etab., Lanean zure emaitzak justifikatzeko erabili duzun material guztia, oharretan sartzeko luzeegia dena.

Zure lana idazterakoan, komeni da aholku hauei jarraituta egitea:

 • Ordenatu zure ideiak idatzi aurretik, jarraitu gidoi logiko bat.
 • Ideia bat garatu paragrafo bakoitzean.
 • Erabili beste egile batzuen testuak eta egile horiek behar bezala aipatu. Ez plagiatu.
 • Erabili mendeko perpausik gabeko esaldi laburrak.
 • Erabili hizkera argia eta zuzena, baina saihetsi lagunarteko hizkera.
 • Berrikusi ortografia, datuak eta taulak, siglak, laburdurak, aipuak eta erreferentziak, ondorioak, eta, behar izanez gero, zuzendu.
 • Behar bezala adierazi mezua, ongi uler diezazuten: ez duzu zuretzat idazten, beste pertsona batzuentzat baizik.
 • Ahal bada, aurkeztu lana pdf fitxategi bakarrean.