Breadcrumb

Academic calendar

Academic calendar 2022-2023

Academic calendar image

ACADEMIC CALENDAR 2022/23

  • Welcome meeting (Fall): 12.09.2022
  • Fall semester teaching period: 12.09.2022 - 23.12.2022
  • Christmas Holidays: 26.12.2022 - 06.01.2023
  • Fall semester exams: 09.01.2023 - 20.01.2023
  • Welcome meeting (spring): 20.01.2023
  • Spring semester teaching period: 23.01.2023 - 12.05.2023
  • Spring Holidays: 06.04.2023 - 14.04.2023
  • Spring semester exams: 15.05.2023 - 02.06.2023
  • Extraordinary exams: 12.06.2023 - 07.07.2023