master_tfm_temas

Master Amaierako Lana (MAL)

Master amaierako Lana

Gaia eta ikerketa ildoak

MALaren xede nagusia, masterreko ikasleek masterreko moduluetan eta gaietan landu diren jakintzak eta gaitasunak berenganatu dituztela erakustea da, arreta berezia jarriz praktiken fasean, eta agerian uztea prest daudela hezkuntza ikerketa eta berrikuntzako jardueretan hasteko.

Ildo tematikoak, BBLH masterreko irakasleek (Espezialitateetako eta Modulu Generikoetako irakasleek) ikasturte akademiko bakoitzean egingo dituzten proposamen zehatzetan gauzatuko dira.

Urte bakoitzeko eskaintza Azaroan plazaratuko da GAURen.