practicum egutegia

Egutegia

Master MFPS/BBLH

 

 

 

Cuándo Qué Dónde
Practicum Egutegia
Ekainaren Bukaeran Plazen zerrenda, espezialitateen arabera  Masterreko practicumeko webgunean

MatrikulaDaildiak ohizkoa: uztaila

Ez ohizkoa: Iraila.

Ikastetxeen aurre-hautaketa aldi bakoitzean, kastetxeen aurre- hautaketa aldi bakoitzean, Plazak Matrikula aldi horretan sartzeko noten arabera esleituko dira GAUR
Aurrekari sexualak kontsultatzeko baimena (Uztaila - Iraila) Uztaila-  GAUR
Matrikula aldiak (uztaila/Iraila) EAE-tik kanpoko praktika-proposemenak (NAFARROA /ERRIOXA) Bidali postaz helbide honetara
bblh.practicum@ehu.eus.
Uztailak eta 28 Uztailean matrikulatutako behin-behineko esleipenak. Publikatu GAUR
Irailak 14 eta 15  Irailean matrikultatutako behin-behineko esleipenak GAUR
Urriaren 2tik 6ra Kasu berezien eta LHko plazen eskaerak Masterrko prktikumeko webgenean fornulaio.
Urriak 16 Batzorde akademikoaren kasu berezien ebazpena Masterreko prakticumeko webgunean.
Urriaren 16tik aurrera Onartutako aldaketak egiteko epea. AplikatiboakPLIKATIBOAK
Urtarrila Ikastetxeen eta Tutoreen behin betiko Esleipenak GAUR
2024/02/19-2024/03/01 Tutorearekn bilera praktikak egin aurrretik Tutorearekin adosteko
2024ko Martxoaren 4tik
Maiatzaren
3ra
Practicuma PRAKTIKETARAKO AUKERATUTAKO
LEKUAN
Praktikak hastean Konpromiso horria eta XI eranskina entregatzea Ikasleak praktikak egingo dituen lekuan