HEFA Fakultateko GRADUAK

master_tfm_reconocimiento

Kredituen aitorpenak

OHARRA:  Ez dira kontutan hartuko Graduko ikasketak kreditu aitorpenerako.
  • Aitorpen taula.  Agertzen diren aitorpenak automatikoki onartuko ditu Batzorde Akademikoak, ikasleak emandako epean eskatu ondoren. Dokumentuan agertzen ez direnak banan-banan aztertuko dira. Aitortzeko proposatzen diren kredituek eduki behar dute masterrak daukan izaera pedagogiko/didaktikoa. Bidali ziurtagiriak eta inprimakia beteta helbide honetara: hefa.bblhmasterra@ehu.eus . 
Kredituen aitorpenak: 2023ko irailaren 5etik 11ra

Araudia: II. Kapitulua. Kredituak aitortzea eta kredituen transferentzia

Inprimakiak Espezialitaten arabera: