Año 2018

null

Ecosystem services assessment in Urdaibai Biosphere Reserve social-ecological system: Insights into management strategies. / Ekosistemen zerbitzuen ebaluazioa Urdaibaiko Biosfera Erreserbako sistema sozial-ekologikoan: Kudeaketa estrategietarako ezaguerak.

Doctorando/a:
Nekane Castillo Eguskitza
Año:
2018
Personas encargadas de la dirección:
Miren Onaindia Olalde, Alejandro J. Rescia Perazzo

Año 2017

Año 2016

Año 2015

Año 2012

Año 2009

Año 2008