Veleiako eranskinak (Maior, Minor eta Akta sailak)

Anejos de Veleia. Series Maior - Anejos de Veleia. Series Minor - Anejos de Veleia. Series Acta. Revisiones de Historia Antigua -

1. Bildumaren ildoak

Veleia aldizkariaren Eranskinak bildumak bi sail ditu (Maior eta Minor ) eta Acta. Antzinaroari buruzko ikerketa lanak ezagutaraztea dute eginkizun. Bilduman argitaratzen diren lanek argitaragabeak eta ikerketa originalen emaitza izan behar dute.

Lehenengo bi sailak (Maior eta Minor) 1985ean eta 1991n sortu ziren, hurrenez hurren, eta helburutzat dute Antzinaroari loturiko azterlan monografikoak argitaratzea, haren edozein diziplinatan: Historiaurrea, Antzinaroaren Historia, Arkeologia, Indoeuropar Hizkuntzalaritza, Filologia Klasikoa, Zuzenbidea eta Pentsamendu Klasikoa. Tarteka, aldizkariaren Erredakzio Kontseiluko kideen omenezko lanak argitaratzen dituzte.

Orain arte argitaratu diren monografiak azterketa historiko, dokumental eta filologiko berriak izan dira, eta aurrerapen garrantzitsuak ekarri dituzte, metodologian nahiz ezagutzan, antzinako munduari lotutako atal guztietan. Bilduma bereziki sortu da aurretik aipatu diren arloetako ikertzaileentzat, eta zabalik dago ere publiko zabalarentzat, interesatuta dagoena Euskal Herriaren Historiaurrean, Protohistorian eta Antzinaroaren Historian, eta antzinako munduak egungo modernitatean izan dezakeen islan.

Akta sailak, bere aldetik, UPV/EHUko Antzinate Jakintzen Institutuko (ICA-AZI) kideek antolatzen dituzten biltzar, symposia edo bilera zientifikoen argitalpenak biltzen ditu (bertako nahiz atzerriko ikertzaileek parte hartzen dute biltzar horietan). Batzar horien artean, nabarmentzekoa da 1994an hasi ziren "Antzinaroaren Historiaren Azterketak" izeneko biltzarrei eman zaien jarraipena.

Akta sailaren ezaugarriak direla-eta, biltzarraren edo mintegiaren antolatzaileek ordaintzen dituzte edizio gastuak, eta argitalpenaren editoreak ere dira.

2. Hasiera data

Series Maior: 1985. urtea
Series Minor: 1991. urtea
Acta: 1994. urtea

3. Zuzendaritza

Mª Cruz González Rodríguez

Unibertsitateko katedraduna (Antzinaroaren Historia) UPV/EHUn, 1995. urteaz geroztik. 1980an, Filosofia eta Letren lizentzia eskuratu zuen (Geografia eta Historia atala), Oviedoko Unibertsitatean, eta 1985ean, Geografia eta Historia doktoregoa amaitu zuen (Historia Atala), UPV/EHUn.

4 ikerketa tarte ditu, eta azken 10 urteetan MICINNen 3 Ikerketa Proiektu zuzendu ditu. Horietan azkena izan da MINECOk finantzatu duen HAR2011-25370 Proiektua, "Religión e identidad cívica en el Noroeste hispano en época altoimperial" izenekoa (www.religio.es).

Gainera, ikertzaile gisa aritu da Ikerketa Proiektu ugaritan, erkidego nahiz estatu mailan, eta gaur egun laguntzaile gisa ari da MINECOk finantzatzen duen FFI2012-36069-CO3-01/FILO Ikerketa Proiektu Koordinatuan, "Onomástica aquitana e ibérica: datos y evolución lingüística" izenekoa, eta Europako F.E.R.C.AN proiektuan (www.oeaw.ac.at/praehist/fercan/fercan.html).

Haren ikerketek aztergai dituzte mendebaldeko erromatar inperioaren probintzietako gizarteak, arreta berezia jarrita Hispania indoeuroparrean, eta probintzia horiek erromatar inperioan izan zuen integrazioa. Bereziki erreparatzen die ere konkistak gizarte egitura indigenetan eta tokiko kultuetan eragin zituen aldaketei. 4 Doktorego Tesi zuzendu ditu, eta gaur egun elaborazio prozesuan dauden beste bi zuzentzen ari da. Denek dute zerikusia aipatu diren ikerketa lerroekin.

Haren argitalpen garrantzitsuenen artean, liburu hauek aipa ditzakegu:

 • Las unidades organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania. (Veleiako eranskinak. Maior saila, 2), Gasteiz, 1986;
 • Los astures y cántabros vadinienses. Problemas y perspectivas de análisis de las sociedades indígenas de la Hispania indoeuropea. (Veleiako eranskinak. Minor saila, 10), Gasteiz 1997 (20062);
 • (Argitaratzailea, J. Santosekin lankidetzan) Las estructuras sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica. Revisiones de Historia antigua I, (Veleiako eranskinak. Akta, 1), Gasteiz 1994,
 • (J. Bartolomé eta M. Quijadaren lankidetzaz) La escritura y el libro en la Antigüedad, Madril 2004 (Ediciones clásicas).

Haren argitalpenei buruzko informazio gehiago hemen: CV González Rodríguez

4. Batzordeak

4.1. Batzorde zientifikoa

Bildumaren Batzorde Zientifikoko kideak Veleia aldizkariko pertsona berberak dira. UPV/EHUko eta beste unibertsitate batzuetako ikertzaileak dira, ospe akademiko handia dutenak beren ikerketa arloetan. Eginkizun nagusitzat dute jasotako originalen lehen ebaluazio eta irizpenak egitea, hautaketari begira; eskuidatziak lehen balorazioa gaindituz gero, kanpoko ebaluatzaileekin harremanetan jartzea; eta barne eta kanpo ebaluazioak ikusita, zeintzuk argitaratzen diren erabakitzea.

Batzorde Zientifikoko kideak dira:

 • I.-X. Adiego (Indoeuropar Hizkuntzalaritzako katedraduna. Bartzelonako Unibertsitatea)
 • J. Baena (Historiaurreko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa)
 • I. Barandiarán (Historiaurreko katedraduna. UPV/EHU)
 • A. Caballos (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Sevillako Unibertsitatea)
 • C. Cardelle de Hartmann (Latin Filologiako katedraduna. Zuricheko Unibertsitatea)
 • J. Gorrochategui (Indoeuropar Hizkuntzalaritzako katedraduna. UPV/EHU)
 • M.ª V. Escribano Paño (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Zaragozako Unibertsitatea)
 • F. J. Fernández Nieto (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Valentziako Unibertsitatea)
 • M. Kunst (Deutsche Archäologische Institut. Madril)
 • J. L. Melena (Filologia Grekoko katedraduna. UPV/EHU)
 • J. Méndez Dosuna (Filologia Grekoko katedraduna. Salamancako Unibertsitatea)
 • J. Santos (Antzinaroaren Historiako katedraduna. UPV/EHU)
 • E. Torrego (Latin Filologiako katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa)
 • V. Valcárcel (Latin Filologiako katedraduna. UPV/EHU)
 • J. A. Zamora (CSIC, Madril)

4.2. Aholkularitza Batzordea

Batzorde Zientifikoari aholku emateko eginkizun nagusia du, bildumaren kalitatea hobetzeko, baita txostenak egitea ere, gai jakin batzuei buruz dituen ezagutzak erabilita.

Batzorde honetako kideak dira:

 • G. Bosinski (Museum für die Archäologie des Eiszeitalters. Neuwied)
 • A. Broglio (Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali. Ferrara)
 • G. Calboli (Università degli Studi di Bologna)
 • A. Carandini (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
 • C. Codoñer (Universidad de Salamanca)
 • J. d'Encarnação (Universidade de Coimbra)
 • H. Galsterer (Universität Aachen)
 • R. J. Harrison (University of Bristol)
 • J. de Hoz (Universidad Complutense. Madrid)
 • M. Mazza (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
 • H. Schubart (Deutsches Archäologisches Institut. Madrid)
 • F. Sousa (Universidade de Coimbra)
 • A. U. Stylow (Deutsches Archäologisches Institut. Madrid)

5. Originalak bidaltzeko egileentzako jarraibideak

6. Eskuizkribuak hautatzeko prozesuari buruzko informazioa

Bildumaren Batzorde Zientifikoa arduratzen da Veleia Eranskinak Bildumarako originalen lehen hautaketa egiteaz. Kontuan izanik zer arlori dagokion azterlanaren gaia, batzordeko adituei eskatzen zaie lana baloratzeko eta haren egokitasunari buruzko txosten bat egiteko. Lehen ebaluazio hau negatiboa denean, atzera botatzen da eskaera, eta Argitalpen Zerbitzuko Zuzendaritza harremanetan jartzen da egilearekin, erabakiaren berri emateko, arrazoiak eta argudioak biltzen dituen idatzi baten bidez.
Lehen ebaluazioa positiboa denean, bildumaren Zuzendaritzak, Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritzarekin batera, kanpoko lau ebaluatzaile hautatzen ditu aztergaian adituak diren espezialisten artean: bi titular eta bi ordezko. Ebaluazio prozesua anonimotasun berme osoz egiten da, pareen bidezko ebaluazio itsu bikoitza erabilita.

Argitalpen Zerbitzuko Zuzendaritzak hirurogei eguneko epea emango die ebaluatzaileei beren txostenak bidaltzeko, lanaren originala jasoko duten egunetik kontatzen hasita. Ebaluatzaileek, behin beren zeregina onartuta, posta elektronikoaren bidez jarraituko dute harremanetan Argitalpen Zerbitzuarekin.

Bi txostenak aldekoak direnean, bildumaren Batzorde Zientifikoak lana argitaratzea onartzen du. Aldiz, bi txostenak bat ez datozenean, hirugarren bati eskatuko zaio ebaluatzea, eta soilik honen txostena aldekoa bada argitaratuko da lana. 

Behin ebaluazioa amaituta, Batzorde Zientifikoaren erabakiaren berri emango zaio egileari, eta ebaluatzaileen txostenak bidaliko zaizkio (posta elektronikoz), zehatz-mehatz jakin dezan zer balorazio eta zuzenketa –halakorik balego– egiten dituzten adituek. Eskuidatziak zuzenketak edo aldaketak behar baditu, hogeita hamar eguneko epea emango zaio egileari horiek egin ditzan. Zuzenketak egin ondoren –testuan argi eta garbi seinalatuko dirak–, lana bidaliko du berriro egileak (bildumaren arauetara egokitua: https://www.ehu.eus/eu/web/argitalpen-zerbitzua/anejos-de-veleia) bildumaren Zuzendaritzara.

Behin lanaren behin betiko bertsioa jasota, posta elektronikoz bidaliko zaio UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritzari.

Argitalpen Zerbitzuak lanaren kopia bat eskatu ahal izango du, paperean, egoki iritziz gero.

7. Bilduma honetako tituluak

Anejos de Veleia. Series Maior - Anejos de Veleia. Series Minor - Anejos de Veleia. Series Acta. Revisiones de Historia Antigua -