Veleiako eranskinak (Maior, Minor eta Akta sailak)

Anejos de Veleia. Series Maior - Anejos de Veleia. Series Minor - Anejos de Veleia. Series Acta. Revisiones de Historia Antigua -

1. Bildumaren ildoak

Veleia aldizkariaren Eranskinak bildumak bi sail ditu (Maior eta Minor ) eta Acta. Antzinaroari buruzko ikerketa lanak ezagutaraztea dute eginkizun. Bilduman argitaratzen diren lanek argitaragabeak eta ikerketa originalen emaitza izan behar dute.

Lehenengo bi sailak (Maior eta Minor) 1985ean eta 1991n sortu ziren, hurrenez hurren, eta helburutzat dute Antzinaroari loturiko azterlan monografikoak argitaratzea, haren edozein diziplinatan: Historiaurrea, Antzinaroaren Historia, Arkeologia, Indoeuropar Hizkuntzalaritza, Filologia Klasikoa, Zuzenbidea eta Pentsamendu Klasikoa. Tarteka, aldizkariaren Erredakzio Kontseiluko kideen omenezko lanak argitaratzen dituzte.

Orain arte argitaratu diren monografiak azterketa historiko, dokumental eta filologiko berriak izan dira, eta aurrerapen garrantzitsuak ekarri dituzte, metodologian nahiz ezagutzan, antzinako munduari lotutako atal guztietan. Bilduma bereziki sortu da aurretik aipatu diren arloetako ikertzaileentzat, eta zabalik dago ere publiko zabalarentzat, interesatuta dagoena Euskal Herriaren Historiaurrean, Protohistorian eta Antzinaroaren Historian, eta antzinako munduak egungo modernitatean izan dezakeen islan.

Akta sailak, bere aldetik, UPV/EHUko Antzinate Jakintzen Institutuko (ICA-AZI) kideek antolatzen dituzten biltzar, symposia edo bilera zientifikoen argitalpenak biltzen ditu (bertako nahiz atzerriko ikertzaileek parte hartzen dute biltzar horietan). Batzar horien artean, nabarmentzekoa da 1994an hasi ziren "Antzinaroaren Historiaren Azterketak" izeneko biltzarrei eman zaien jarraipena.

Akta sailaren ezaugarriak direla-eta, biltzarraren edo mintegiaren antolatzaileek ordaintzen dituzte edizio gastuak, eta argitalpenaren editoreak ere dira.

2. Hasiera data

Series Maior: 1985. urtea
Series Minor: 1991. urtea
Acta: 1994. urtea

3. Zuzendaritza

Jose Mª Vallejo

Hizkuntzalaritza Indoeuroparreko titularra, UPV/EHUko Ikasketa Klasikoak Saileko irakaslea da 1997. urtetik. Filologia Hispanikoan (Deustuko Unibertsitatea, 1991) eta Filologia Klasikoan (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) lizentziaduna, Filologia Klasikoko Doktoregoa lortu zuen 2002. urtean, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean.

2005. urtetik, parte-hartze aktiboa izan du MICINNeko 5 Ikerketa Proiektutan. Azkena Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak finantzatu duen FFI 2015-63981-C3-1-P proiektua izan da. Ondokoa da bere izenburua gazteleraz: “Hesperia: Lenguas, Epigrafía y Onomástica Paleohispánicas” (http://hesperia.ucm.es).

Bere irakaskuntza-lana Hizkuntzalaritza Indoeuroparrean eta Hizkuntzalaritza Historiko eta Konparatuan oinarritu da eta, horrenbestez, bere ikerketek iberiar penintsulako hizkuntza zaharretan jarri dute beren arreta, testigantza zuzenei (inskripzioak) zein zeharkakoei (onomastika) dagokienean. Bestalde, protoerromantzea hizkuntza erromanikoetako testigantzetatik abiatuta berreraikitzeko dauden oztopoak aztertu ditu ere.

Ondoko liburuak nabarmentzekoak dira bere argitalpenen artean:

Glosario básico de lingüística indoeuropea, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 2016.
Onomástica paleohispánica. Antroponimia y teonimia: Testimonios epigráficos latinos, celtibéricos y lusitanos, y referencias literarias (BDHESP III, I, 1: Banco de Datos Hesperia de Lenguas Paleohispánicas), Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbo, 2016.
Antroponimia indígena de la Lusitania romana (Veleia, Anejos minor 23), Vitoria-Gasteiz, 2005.

Bere argitalpenen inguruko informazio gehiagorako: http://josemariavallejo.weebly.com

4. Batzordeak

4.1. Batzorde zientifikoa

Bildumaren Batzorde Zientifikoko kideak Veleia aldizkariko pertsona berberak dira. UPV/EHUko eta beste unibertsitate batzuetako ikertzaileak dira, ospe akademiko handia dutenak beren ikerketa arloetan. Eginkizun nagusitzat dute jasotako originalen lehen ebaluazio eta irizpenak egitea, hautaketari begira; eskuidatziak lehen balorazioa gaindituz gero, kanpoko ebaluatzaileekin harremanetan jartzea; eta barne eta kanpo ebaluazioak ikusita, zeintzuk argitaratzen diren erabakitzea.

Batzorde Zientifikoko kideak dira:

 • I.-X. Adiego (Indoeuropar Hizkuntzalaritzako katedraduna. Bartzelonako Unibertsitatea)
 • J. Baena (Historiaurreko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa)
 • A. Caballos (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Sevillako Unibertsitatea)
 • C. Cardelle de Hartmann (Latin Filologiako katedraduna. Zuricheko Unibertsitatea)
 • J. Gorrochategui (Indoeuropar Hizkuntzalaritzako katedraduna. UPV/EHU)
 • M.ª V. Escribano Paño (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Zaragozako Unibertsitatea)
 • J. M. Fernández Eraso (Historiaurreko katedraduna. UPV/EHU)
 • F. J. Gómez Espelosín (Antzinaroaren Historiako katedraduna. Universidad de Alcalá)
 • M.ª Cruz González Rodríguez (Antzinaroaren Historiako katedraduna. UPV/EHU)
 • M. Kunst (Deutsche Archäologische Institut. Madril)
 • J. L. Melena (Filologia Grekoko katedraduna. UPV/EHU)
 • J. Méndez Dosuna (Filologia Grekoko katedraduna. Salamancako Unibertsitatea)
 • Í. Ruiz Arzalluz (Latin Filologiako titularra, UPV/EHU)
 • J. Santos (Antzinaroaren Historiako katedraduna. UPV/EHU)
 • E. Torrego (Latin Filologiako katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa)
 • J. A. Zamora (CSIC, Madril)

4.2. Aholkularitza Batzordea

Batzorde Zientifikoari aholku emateko eginkizun nagusia du, bildumaren kalitatea hobetzeko, baita txostenak egitea ere, gai jakin batzuei buruz dituen ezagutzak erabilita.

Batzorde honetako kideak dira:

 • I. Barandiarán (UPV/EHU)
 • G. Bosinski (Museum für die Archäologie des Eiszeitalters. Neuwied)
 • A. Broglio (Dipartimento delle Risorse Naturali e Culturali. Ferrara)
 • G. Calboli (Università degli Studi di Bologna)
 • A. Carandini (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
 • C. Codoñer (Universidad de Salamanca)
 • J. d'Encarnação (Universidade de Coimbra)
 • F. J. Fernández Nieto (Universitat de València)
 • H. Galsterer (Universität Aachen)
 • R. J. Harrison (University of Bristol)
 • J. de Hoz (Universidad Complutense. Madrid)
 • M. Mazza (Università degli Studi di Roma «La Sapienza»)
 • P. Moret (Université Toulouse Jean Jaurès)
 • M. Navarro Caballero (Institut Ausonius. CNRS-Université Bordeaux-Montaigne)
 • H. Schubart (Deutsches Archäologisches Institut. Madrid)
 • F. Sousa (Universidade de Coimbra)
 • A. U. Stylow (Deutsches Archäologisches Institut. Madrid)
 • V. Valcárcel (UPV/EHU)

5. Originalak bidaltzeko egileentzako jarraibideak

6. Eskuizkribuak hautatzeko prozesuari buruzko informazioa

Bildumaren Batzorde Zientifikoa arduratzen da Veleia Eranskinak Bildumarako originalen lehen hautaketa egiteaz. Kontuan izanik zer arlori dagokion azterlanaren gaia, batzordeko adituei eskatzen zaie lana baloratzeko eta haren egokitasunari buruzko txosten bat egiteko. Lehen ebaluazio hau negatiboa denean, atzera botatzen da eskaera, eta Argitalpen Zerbitzuko Zuzendaritza harremanetan jartzen da egilearekin, erabakiaren berri emateko, arrazoiak eta argudioak biltzen dituen idatzi baten bidez.
Lehen ebaluazioa positiboa denean, bildumaren Zuzendaritzak, Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritzarekin batera, kanpoko lau ebaluatzaile hautatzen ditu aztergaian adituak diren espezialisten artean: bi titular eta bi ordezko. Ebaluazio prozesua anonimotasun berme osoz egiten da, pareen bidezko ebaluazio itsu bikoitza erabilita.

Argitalpen Zerbitzuko Zuzendaritzak hirurogei eguneko epea emango die ebaluatzaileei beren txostenak bidaltzeko, lanaren originala jasoko duten egunetik kontatzen hasita. Ebaluatzaileek, behin beren zeregina onartuta, posta elektronikoaren bidez jarraituko dute harremanetan Argitalpen Zerbitzuarekin.

Bi txostenak aldekoak direnean, bildumaren Batzorde Zientifikoak lana argitaratzea onartzen du. Aldiz, bi txostenak bat ez datozenean, hirugarren bati eskatuko zaio ebaluatzea, eta soilik honen txostena aldekoa bada argitaratuko da lana. 

Behin ebaluazioa amaituta, Batzorde Zientifikoaren erabakiaren berri emango zaio egileari, eta ebaluatzaileen txostenak bidaliko zaizkio (posta elektronikoz), zehatz-mehatz jakin dezan zer balorazio eta zuzenketa –halakorik balego– egiten dituzten adituek. Eskuidatziak zuzenketak edo aldaketak behar baditu, hogeita hamar eguneko epea emango zaio egileari horiek egin ditzan. Zuzenketak egin ondoren –testuan argi eta garbi seinalatuko dirak–, lana bidaliko du berriro egileak (bildumaren arauetara egokitua: https://www.ehu.eus/eu/web/argitalpen-zerbitzua/anejos-de-veleia) bildumaren Zuzendaritzara.

Behin lanaren behin betiko bertsioa jasota, posta elektronikoz bidaliko zaio UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzuaren Zuzendaritzari.

Argitalpen Zerbitzuak lanaren kopia bat eskatu ahal izango du, paperean, egoki iritziz gero.

7. Bilduma honetako tituluak

Anejos de Veleia. Series Maior - Anejos de Veleia. Series Minor - Anejos de Veleia. Series Acta. Revisiones de Historia Antigua -