Komunikazio saila

1. Sailaren ildoak

Sail hau Komunikazio Zientzien baitan kokatuta dago. Barne hartzen ditu ikus-entzunezko komunikazioarekin, zinemarekin eta kazetaritza eta publizitatearekin lotutako argitalpenak, eta ikuspegi irekia eta askotarikoa du.

Haren xedea da zientzialarien artean gogoeta, truke akademikoa eta ezagutzaren sorrera sustatzea.

2. Hasierako urtea

1993 urtea

3. Zuzendaritza

Elena Olabarri Fernández

Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitateko katedraduna Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean.

Bere jardunean izan dituen ikerketa lerro garrantzitsuenak: lehenengoa, "La investigación del comportamiento del consumidor" izenburuduna, eta horren barruan, batez ere erabakitzeko eskumena eta horretara lotzea gaiak landu zituen; bigarrenik: "La comunicación publicitaria".

Hainbat liburu eta artikulu idatzi ditu: Azken 10 urteotan, enpresekin batera 10 I+G kontratu zuzendu ditu eta ikerketako 5 proiektutan hartu du parte. Egun, bi proiektutan ari da lanean. Lehenengoa: "La Seguridad Alimentaria en la prensa española: estrategias para la comunicación de los riesgos alimentarios". Erakunde finantzatzailea: Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa (MINECO). Iraupena: 2015/01/01etik 2016/12/31ra; bigarren proiektua: "El impacto del bilingüismo en la persuasión. Una aplicación a las recomendaciones en Internet". Iraupena: 2014/11/15etik 2016/11/15era. Erakunde finantzatzailea: Univerdidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: 3 doktorego tesi zuzendu ditu eta, egun, 4 tesi ari da zuzentzen.

Ikerketako hiru tarte ditu aitortuta (azkena, 2006-2011).

4. Batzorde zientifikoa

4.1.- Kideak:

  • Santos Zunzunegui Diaz. Ikus-entzunezko Komunikazioa eta Publizitateko katedraduna. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  • Jose Ignacio Armentia. Kazetaritzako katedraduna. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  • Xoxe López García. Kazetaritzako katedraduna. Santiagoko Unibertsitatea
  • Jorge Lozano Hernández. Ikus-entzunezko Komunikazioko katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Konplutentsea
  • Carmen Rodriguez Wanguemert.  Kazetaritzako irakasle titularra La Lagunako Unibertsitatean
  • Ainara Larrondo Ureta. Kazetaritzako irakasle titularra. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

4.2.- Eginkizunak

Bildumaren Batzorde zientifikoa Bildumako zuzendariaren aholkularitza eta kontsulta organo bat da. Haren egiteko nagusietariko bat argitaratuko diren testuen kalitate zientifikoa bermatzea da. Batzorde zientifikoaren beste eginkizunak honako hauek dira: bildumaren argitalpen politika zehazteko ekarpenak egitea, testu berriak eskuratzea, eskuizkribuen ebaluazioak egiteko pertsonak proposatzea eta. bilduma dibulgatzea.

5. Jatorrizko lanak bidaltzeko egileek bete beharreko jarraibideak

Egileak, lanaren behin betiko jatorrizkoarekin batera, eskabidea bidali behar dio Argitalpen Zerbitzuko zuzendariari, behar bezala beteta. Eskabidean, ondorengo informazioa agertuko da, besteak beste:  datu pertsonalak, lanaren izenburu osoa (aurrerago alda daiteke), interes zientifikoa, helburuko irakurleak eta lanak merkatuan izan dezakeen garrantzia.  Egilearen curriculum laburra ere erantsi behar da.

Aurkeztutako lan guztiak argitaragabeak edo jatorrizko ikerketa baten emaitza izan behar dira.

Lanetan bildumako ikerketa gairen bat landu behar da.

Lanek I. eranskinean jasotako araudia bete beharko dute (UPV/EHUren Argitalpen Zerbitzuaren Estilo Liburua; 2. argitaraldia, 2015eko ekaina).

6. Eskuizkribuak hautatzeko prozesuari buruzko informazioa

Lanak jatorrizkoak izen behar dira, eta inoiz beste inon argitaratu gabeak.

Argitalpen Batzordeak gehienez ere sei hilabeteko epean ebatziko du eskaria. Kalitatea bermatze aldera, lehendabizi Batzorde zientifikoak egingo du hautatze prozesua, eta, ondoren, batzorde horrek egindako proposamenak kanpokoek egindako parekoen ebaluazio bikoitz itsua igaro beharko du.

Bi txostenak aldekoak badira, lana argitaratzea onartuko da, baina aldaketak proposa daitezke. Bi txostenak ez badatoz bat, hirugarren ebaluazioa eskatuko da.

Ebaluazio prozesua behin bukatuta, egileari jakinaraziko zaio erabaki arrazoitua, eta, era berean, proposatuko zuzenketak ere jakinaraziko zaizkio (halakorik egotekotan).

Zuzenketarik egin behar izanez gero, Argitalpen Zerbitzuko zuzendariari bidali beharko zaizkio gehienez ere 30 eguneko epean, zuzenketa proposamena jaso den egunetik kontatzen hasita. Egileak berriro ere bidaliko du lana zuzenketak eginda, eta zuzenketak argi eta garbi adierazita.

7. Sail honetako tituluak