Prezioa

2.940 euroko kostua dute 60 ECTS kredituak. Honek, espezialitate bakarra hartzen du bere gain.

 

Bi zatitan ordaintzea eskatzen dizuegu:

Lehen zatia, %50 matrikulatzean eta bigarren zatia, urtarrila edo otsailean

 

Prezio publikoen salbuespen eta murrizpena


o Matrikula prezioaren % 50, kategoria orokorreko familia ugarietako kideentzat


o Salbuespen osoa, kategoria bereziko familia ugarietako kideentzat


Familia ugariaren izaera diputazio edo organismo eskudunak emaniko titulu ofizial eta iraungi gabearen fotokopia konpultsatuaren bidez edo fotokopia eta jatorrizkoa, hauen erkatzeko, aurkeztuta egiaztatuko ahal da. Titulua iraungita balego, familia ugariak eskaintzen dituen onurak jaso ahal izango dituzte titulu horren berritzea tramitatzen ari dela egiaztatuko luketenek.


o Salbuespen osoa, ekintza terroristen biktimentzat, bai eta hauen ezkontide eta seme-alabentzat ere


Ekintza terroristen biktimaren izaera Barne Ministerioko Herritarrentzako eta Terrorismoaren Biktimei Laguntza Emateko Azpizuzendaritza Orokorrak emandako agiria aurkeztuz egiaztatuko da.


o Salbuespen osoa, organo eskudunak ezintasunaren maila % 33 edo handiagoa aitortuta duten aniztasun funtzionaldun  ikasleentzat


Izaera honen agertzeko, diputazio edo organismo eskudunak emaniko ziurtagiria aurkeztu beharko da.