Ikerketa ebaluatzeko jarraibideak eta irizpideak

2021ko urrian ANECAk PEP, ACADEMIA eta SEXENIOS ikerketa ebaluatzeko programen printzipio orokorrak eta  jarraibideak argitaratu ditu. Aurreikuspenen arabera, eguneratutako irizpide espezifikoen garapena urtea amaitu baino lehen osatu eta ezagutaraziko da, eremu zientifiko bakoitzaren espezifikotasunetara egokitu ondoren. Beste printzipio batzuen artean, ANECAk adierazi du kalitatea sustatuko duela kantitatea baino lehen, gardentasuna bermatuko duela edo aldizkarien eragin-faktorea beste adierazle bibliometriko batzuekin osatuko duela.

Irudia