Ikerketa-ildoak

Taldeak honako ikerketa-ildo hauetan egiten du lan:

►   Azpiproduktuen eta hondakinen balorizazioa, material biodegradarriak prestatzeko

►   Biopolimeroen aldaketa kimikoak, materialen propietateak hobetzeko

►   Material polimerikoen karakterizazioa

►   Prozesatze-baldintzen eta metodoen optimizazioa, filmak eta biokonpositeak prestatzeko

►   Konpostajea aztertzea, prestaturiko materialen tratamendu bezala

►   Material berriztagarrien eta biodegradagarrien ingurune-inpaktua aztertzea

►   Ehun-ingeniaritzan bio-inprimatzeko edo 3D inprimatzeko proteina saretuak garatzea

►   Proteina saretuetan oinarrituriko biotintak garatzea, scaffold-ak, ehunak,  eta organoak bioinprimatzeko eta 3D inprimatzeko

Irudia
Saretutako proteinaren bio-inprimaketa