Ecology

Ekologia

TALDEA: Itsasoaren ekologia

 • Investigadora Principal: Emma Orive Aguirre
 • Doctores: Iosu Madariaga Garamendi, Sergio Seoane Parra, Aitor Laza Martínez
 • Investigadores/becarios: Helena Dias David

Líneas de investigación:

 • Influencia de la radiación y temperatura en el crecimiento del Fitoplancton de estuarios y aguas costeras
 • Identificación de especies de Fitoplancton con especial referencia a las de carácter nocivo formadoras de floraciones
 • Establecimiento de comunidades de Fitoplancton de referencia para la aplicación de las Directivas Europeas sobre calidad del agua

Proyectos:

 • Titulo del Proyecto: Diversidad morfológica, genética y pigmentaria del género Pseudo-nitzschia (Bacillariophyceae) en el sudeste del Golfo de Vizcaya

  Investigador/a principal: Emma Orive. Entidad financiadora o colaboradora: MICNN (CGL2010-19016)

 • Titulo del Proyecto: Ecología del fitoplancton de estuarios y aguas costeras Investigador/a principal: Ecología del fitoplancton de estuarios y aguas costeras, Arturo Elosegi (UPV/EHU). Entidad financiadora o colaboradora:Gobierno Vasco (Grupos consolidados)

TALDEA: Ibaien ekologia

 • Investigadora Principal: Jesús Pozo Martínez
 • Doctores: Ana Basaguren, Arturo  Elosegi, José Ramón Díez, Jon Molinero, Aitor Larrañaga, Javier Pérez.
 • Investigadores/becarios:Lorea Flores, Aingeru Martínez, Ibon Aristi, Maite Arroitia

Líneas de investigación:

 • Funcionamiento de ecosistemas fluviales

Proyectos:

 • Titulo del Proyecto: RIOTEM. Efectos de la temperatura en el funcionamiento de ríos de cabecera de la Cornisa Cantábrica

  Investigador/a principal: Jesús Pozo (coordinador). Entidad financiadora o colaboradora: MICINN

 • Titulo del Proyecto: SCARCE. Assessing and predicting effects on water quantity and quality in Iberian rivers caused by global change Investigador/a principal: Damià Barceló (Coordinador), Arturo Elosegi (UPV/EHU). Entidad financiadora o colaboradora:MICINN

TALDEA: Kapital naturalaren ebaluazioa: ekosistemen funtzioak eta zerbitzuak. Lurralde plangintzan aplikatzea

 • Ikertzaile nagusia: Miren Onaindia
 • Doctores: Ibone Amezaga, Gloria Rodríguez-Loinaz.
 • Ikertzaileak/bekadunak: Lorena Peña, Monica Berdugo, Anaut Patterson

Ikerketa-ildoak:

 • Egitura- eta funtzio-aniztasunaren adierazleen bidez, ekosistemen zerbitzuak ebaluatzea
 • Lurralde-plangintzan kapital naturala integratzea

Proiektuak:

 • Proiektuaren izenburua: Egitura-aniztasunaren eta funtzio-aniztasunaren arteko loturak, hainbat espazio-eskalatan. Kodea: CGL2005-08046-C03-01

  Ikertzaile nagusia: Miren Onaindia Olalde (koordinatzailea). Erakunde finantzatzaile edo kolaboratzailea: Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa (Proiektu Koordinatua).

 • Proiektuaren izenburua: Lurraldearen kudeaketa iraunkorra. EKOLURRALDEA I, II eta III. Kodea: IE05-6-180 Ikertzaile nagusia-Proiektu koordinatua. Miren Onaindia. Erakunde finantzatzailea: Eusko Jaurlaritzako Industria Saila. ETORTEK deialdia

  Honako erakunde hauekin kolaboratzen du: Neiker-Tecnalia, Labein-Tecnalia, Azti-Tecnalia, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, Eusko Jaurlaritzako Industria Saila, Hezkuntza Ministerioa.

Taldea: Zooplanktonaren ekologia

 • Ikertzaile nagusia: Fernando Villate
 • Doktoreak: Arantza Iriarte, Ibon Uriarte
 • Ikertzaileak: Felipe Muñoz

Ikerketa-ildoak:

 • Ingurunearen epe luzeko aldaketen bioindikazioa zooplanktonaren bidez
 • Bertakoak ez diren espezieen sarreraren eragina

Proiektuak:

 • Titulua: Talde kontsolidatua (B). Ecología marina (ECOMAR) (IT1723-22)
  • Ikertzaile nagusia: Fernando Villate & Arantza Iriarte
  • Erakunde finantzatzaile edo kolaboratzailea: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco
 • Titulua: Patrones de cambio en los ecosistemas planctónicos de la costa vasca en las dos últimas décadas ¿Ha habido cambio de régimen? (PIBA2020-1-0028)
  • Ikertzaile nagusia: Fernando Villate
  • Erakunde finantzatzaile edo kolaboratzailea: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco