CEEA Prozedurak

Etika ikerketan

OHARRA:

Honako gida argitaratu da: GUÍA SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL (Animales con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia)

Hori irakurrita ikus daiteke baliozkoak direla argitalpen zientifikoak, hitzaldi zientifikoak, hala ematen direnak nola jasotzen direnak, biltzarretara joatea, etab.

Behin langileen trebakuntzari eustea lortzeko prozedura argitaratu ondoren, UPV/EHUko unibertsitateko kideei jakinaraziko zaie.

SARS-CoV-2 larrialdia eta UPV/EHUko laborategietan giza lagin biologikoekin eginiko lana. 
UPV/EHUk unibertsitateko kideek hartu beharreko neurriak finkatu ditu: pdf dokumentua

Banner Animalario