ceea comite

Batzordea

Irudia

Animaliekin egiten den Esperimentaziorako Etika Batzordea (AEEB) kide anitzeko organoa da, Ikerketa eta Irakaskuntzako Etika Batzordearen (IIEB) egituran txertatua.

Bere eginkizuna animaliekin eginiko ikerketa- eta irakaskuntza-proiektuen ebaluazioa eta jarraipena inpartzaltasunez egitea da, printzipio etikoak eta indarrean dagoen legedia betez egiten direla ziurtatzeko.

EHUn edo berarekin lankidetzan eginiko ikerketa-proiektu guztiek AEEBren aldeko txostena behar dute, hasi aurretik prozedurak zuzenak direla egiaztatzeko eta diru-laguntzak jasotzeko deialdietan parte hartu ahal izateko.

Eginkizunak

 • Ikerketa eta irakaskuntza jarduerak ebaluatzea. AEIB kide anitzeko organo bat da, eta UPV/EHUn eginiko ikerketa eta irakaskuntza jardueren alderdi etikoak, metodologikoak eta juridikoak ebaluatzen ditu oinarri hartuta zuzentasuna, objektibotasuna, errespetua eta eraginkortasuna. Ebaluazioa egiteko, batzordeak eskaria hartu behar du eta ikerketa edo irakaskuntza jarduera animaliekin egindakoa izan behar da.
 • Ebaluazioaren irizpena ematea. AEEBren ardura da ebaluazioa egin ondoren irizpena ematea. AEEBren irizpena aldekoa baldin bada, bai eta egoki denean beste batzorde batzuena ere, IIEBk ALDEKO TXOSTENA egin ahal izango du.
 • Gomendioak ematea, praktika zientifiko zuzenei buruzko gida egitea eta prestakuntza jarduerak antolatzea. AEEBk, irakasle eta ikertzaileen lana errazte aldera, parte hartzen du gomendioak emateko zereginean, PZZ gidak osatzeko lanean eta ikerketa eta irakaskuntza jardueretan zaindu beharreko etikaren arloko prestakuntzan, jardun hori animaliekin egiten denean.
 • LPA eta urteko memoria egitea. AEEBk IIEBri aurkeztu behar dio urteko memoria eta Lanerako Prozedura Arautua IIEBk onar dezan.
 • Kanpoko harremanak. AEEBk bere helburu eta eginkizunekin bat datozen batzorde, elkarte, erakundeekin eta antzekoekin harremanak ezartzen ditu eta horiekin elkarlanean aritu ahal izango da.
 • Beste batzuk. Indarreko araudiari jarraituz eta 6/2013 Legea eta 53/2013 ED garatzeko arauetan jasotako beste eginkizun batzuk, bai eta IIEBk eta UPV/EHUko zuzendaritza taldeak emandako beste batzuk.

Kideak

BATZORDEBURUA

 • GLORIA LETE VERGARA
  AZP
  Bizkaiko Animaliategi Zerbitzu Orokorra
  gloria.lete@ehu.es
  PROFILA: ESPEZIFIKOA: ANIMALIEN ONGIZATEA
  ARLOA: Osasun Zientziak

BATZORDEKIDEAK

 • LAURA ANSOTEGUI ALDAY
  AZP
  Farmazia Fakultatea
  laura.ansotegui@ehu.es
  PROFILA: ESPEZIFIKOA: ANIMALIEN ONGIZATEA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • SERGIO BARRONDO LAKARRA
  Unibertsitateko irakasle agregatua
  Farmazia Fakultatea
  sergio.barrondo@ehu.es
  PROFILA: METODOLOGIA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • GONTZAL GARCIA DEL CAÑO
  Unibertsitateko irakasle titularra
  Farmazia Fakultatea
  gontzal.garcia@ehu.es
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • AMAIA ORBEA DEL REY
  Unibertsitateko irakasle agregatua
  Zientzia eta Teknologia Fakultatea
  amaia.orbea@ehu.es
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Zientzia Esperimentalak
 • SILVIA MARCAIDA BENGOECHEA
  Unibertsitateko irakasle agregatua
  Zientzia eta Teknologia Fakultatea
  silvia.marcaida@ehu.es
  PROFILA: METODOLOGIA
  ARLOA: Zientzia Esperimentalak
 • MARISOL VICENTE MARTIN
  Unibertsitateko irakasle agregatua
  Farmazia Fakultatea
  marisol.vicente@ehu.es
  PROFILA: ESPEZIFIKOA: ALBAITARIA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • PELLO SÁNCHEZ ARIZMENDIARRIETA
  Ikertzailea
  Farmazia Fakultatea
  Pellosanchez1@gmail.com
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • EMILIO JOSÉ ARMAZA
  UPV/EHUko ikertzailea
  Zuzenbide Fakultatea (Bizkaiko Campusa)
  emiliojosedario.armaza@ehu.es
  PROFILA: ESPEZIFIKOA: LEGELARIA
  ARLOA: Lege Zientziak
 • ALMUDENA RAMOS URIARTE
  Unibertsitateko irakasle atxikia
  Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
  almudena.ramos@ehu.eus
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • TERESA MORERA HERRERAS
  Unibertsitateko irakasle atxikiaMedikuntza eta Erizaintza Fakultatea
  teresa.morera@ehu.eus
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • CRISTINA MIGUÉLEZ PALOMO
  Unibertsitateko irakasle atxikia
  Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
  Cristina.miguelez@ehu.eus
  PROFILA: ANIMALIEKIKO IKERKETA
  ARLOA: Osasun Zientziak
 • MIRARI GAZTAÑAGA ECHEVARRIA 
  Unibertsitateko irakasle atxikia 
  135730 
  Psikologia Fakultatea 
  mirari.gaztanaga@ehu.eus 
  PROFILA: Psikologia
  ARLOA: Osasun Zientziak

Lanerako prozedura arautua (LPA)