Info Investigación Animales Normativa

Araudia

Ikerketetan eta irakaskuntzan animalien erabilera arautzeko erreferente nagusiak honako araudi hauek dira:

  • Europako Hitzarmena (Estrasburgo 1986), esperiementazioan eta bestelako zientzia-saioetan erabilitako animalia ornodunak babesteari buruzkoa
  • 2003/65/EE Europako Zuzentaraua eta 2007/526/EE Europako Gomendioa
  • 1201/2005 EE, esperimentazioan eta bestelako zientzia-saioetan erabilitako animaliak babesteari buruzkoa

Laborategiko jarduera egokiei buruzko araudiak, besteak beste, laborategian animaliei ostatu emateko baldintzez hainbat iritzi adierazten ditu.

Estatukoa

Erkidegokoa

Europakoa

Dokumentuak: