Eskaera honi erantsi beharreko agiriak

  1. NANaren, AIZen edo pasaportearen kopia.
  2. Deialdia argitaratu aurreko administrazio auzotasun edo errolda ziurtagiria.
  3. Espediente akademikoaren ziurtagiria.
  4. Hizkuntza mailari buruzko ziurtagiriak.
  5. Ez da beharrezkoa izango UPV/EHUko titulazio ofizialaren kopia sinplea aurkeztea, ezta dagokion titulu ofizialaren eskubideen edo indarreko matrikularen ordainketa ziurtagiriaren kopia aurkeztea ere, UPV/EHUk ofizioz ekarriko baititu.
  6. UPV/EHUz bestelako unibertsitate batean titulazioren bat lortu baduzu, tituluaren edo tituluen kopia sinplea (gradua, lizentziatura, etab.) edo titulua eskatu izanaren frogagiria.
  7. Curriculum vitaea.
  8. Argazki eguneratua (txartelerako tamainakoa).
  9. Hala badagokio, lan bizitza.
  10. Hala badagokio, borondatezko praktiken ziurtagiriaren kopia.